Skiftesvården

SKIFTESVÅRDEN PÅ RASEBO

Skiftesvård erbjuds åt barn vars enda förälder båda föräldrar har skiftesarbete, eller studerar  under tidiga mornar (före kl 6.30), kvällar (efter kl.17.30), nätter och veckoslut. Vård erbjuds utgående från föräldrars arbetslistor och behov. Om vårdbehovet bör meddelas senast onsdagen kl. 17 1½ vecka innan den måndag som börjar den vecka då behovet finns. Efter att arbetsturlistan är fastställd, kan man endast få vård om det redan finns en personal i skiftet och om gruppen i vård inte blir för stor. Under vissa helger erbjuder vi inte skiftesvård på Rasebo; de är julhelgerna, nyåret, påskhelgerna och midsommar.

Konkret sköts skiftesvården av tre närvårdare, vars team heter ÄLVOR.

BLANKETTER

ANMÄLAN OM VÅRDBEHOVET I SKIFTESVÅRDEN
- blanketten fås av personalen på Rasebo och finns också som bilaga i en ruta bredvid denna !
- bör inlämnas senast onsdagen kl 17 en och en halv vecka innan den måndag den vecka som vårdbehovet finns!
- all den information som begärs på blanketten bör antecknas
- du kan också skicka e-post till föreståndaren jaana.tasanko@raseborg.fi , med all samma information som på blanketten. Om någon information fattas på mailet, bör en pappersversion hämtas