Föräldraföreningen

Vill du vara med...?

... och planera och påverka vad som händer på dagis ? Förgylla ditt barns dagisvistelse ? Träffa andra föräldrar ?

Kontakta någon av styrelsemedlemmarna och kom med i stödföreningen!

Genom att så många som möjligt dessutom (frivilligt) bidrar med 12€ / familj blir barnens dagisdagar ännu gladare! Med dessa medel och vinsten från amaryllisförsäljningen samt eventuella stipendier gör vi bl.a. bokanskaffningar, står för bio- och teaterbesök samt ser till att förskoleeleverna får första hjälp-undervisning. Tack för ert stöd !

Bidraget på 12€ betalas till Stödföreningen för Rasebo daghem r.f. Ekenäs Sparbank FI61 4170 0010 1046 16.

STYRELSEN

Pia Lindbom, ordförande
Denise Lindh, viceordf.
Crista Barlow, sekr.
Annsofie Fri, kassör
Elin Söderlund
Cecilia Rönnblad
Lee Lindqvist
Sandra Palmroos
Ela Baarman

Camilla Savander, daghemmets representant