Rosen (5-6 år)

Hem och skola informerar!

Förbundet Hem och Skola 50 år

firar vi i Seminarieskolan, Ladugårdsgatan 1-3 i Ekenäs

tisdagen den 22.10 klockan 18-21 med temat

"Kraft och glädje i att vara förälder"

 
Klockan 18.00-19.30

Positivt föräldraskap med föreläsare Åse Fagerlund

Hur kan du som förälder stärka välbefinnande hos dig och dina barn?

Hur kan du skapa mer välbefinnande i familjen?

Hur kan du stärka relationen till skolan och ditt barns lärare?

 

Mingel och traktering

 

Klockan 20-21 alternativa Workshopar

  1. Nyfiken på språk! Barnens flerspråkighet en rikedom

 med Johanna Sallinen (Folkhälsan)

  1. Stärkt föräldraskap - bättre barndom - med enkla knep

 med Pia-Lena Ilander (Barnavårdföreningen)

  1. Första hjälpen i hemmet med Magnus Lassander


Anmäl dig här senast 14.10

 

Kom och träffa andra föräldrar och ta del av inspirerande föreläsning och workshopar

som ger styrka i föräldraskapet och befrämjar välmående.

Kvällen är kostnadsfri och riktar sig till alla föräldrar.

Dagisbarometer

Följebrev till föräldrarna:

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder!

Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss.

Dagisbarometern görs nu för första gången. Du kan svara på enkäten om du har ett barn under förskoleåldern som går på daghem. Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten. När du svarar på frågorna, tänk på ett av dina barn. Du kan svara på enkäten tillsammans med ditt barn. Om du vill svara på frågorna för flera av dina barn ska du fylla i en separat blankett för varje barn. Alla svar behandlas anonymt och enskilda svarande kan inte identifieras. 

Det är möjligt att svara på enkäten 10.9-6.10.2019 på svenska eller finska.

Om du vill, kan du delta i utlottningen av fyra lippu.fi -gåvokort. Då ska du fylla i din kontaktinformation efter att du skickat dina svar. Uppgifterna om deltagarna i utlottningen kombineras inte med svar på Dagisbarometern. 

För att svara på enkäten, klicka på länken: https://www.hemochskola.fi/foralder/dagisforalder/dagisbarometern/

Enkäten genomförs i samarbete av Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund. Enkätens resultat publiceras i början av år 2020.

Ett varmt tack för deltagandet!

Rosens Vasu

ROSEN

Rosen är en svensk förskolegrupp med barn i åldern 5-6 år på daghemmet Labyrinten. I gruppen arbetar Birgitta Berglund (lärare inom småbarnspedagogiken), Marika Kullberg (lärare inom småbarnspedagogiken), Sofia Jammeh (barnsklötare inom småbarnspedagogiken) och Heidi Olin (assistent)

Alla barngrupper på Labyrinten har som mål att acceptera sig själv som man är och att hjälpa barnen att utveckla en bra självkänsla.

På Rosen är trivsel och trygghet i barngruppen en viktig faktor. Vi vill också lära barnen att vara en god vän och hur viktigt det är att ha vänner. Vi jobbar med att lära barnen självständighet i de dagliga sysslorna samt att förbereda dem socialt inför skolstarten.

Till Rosens verksamhet hör smågruppsarbete där vi tar upp pyssel som stärker finmotoriken, ifyllnadsuppgifter som stärker språket och matematiken samt spel som stärker kordinationen. Vi prioriterar också den fria leken såväl inne som ute vilken stärker det sociala umgänget och fantasin.

På Rosen agerar vi efter de sociala ämnesområdena i all vår dagliga verksamhet som är;

- Språk och interaktion
- Matematik
- Etik och livsåskådning
- Natur och miljö
- Hälsa
- Fysisk och motorisk utveckling
- Konst och kultur

Föräldrasamarbetet är en viktig del i vårt arbete och vi tillgodoser familjens önskemål och daglig kontakt. Vi ordnar också föräldrasamtal två gånger i året.

Vi samarbetar med specialbarnträdgårdsläraren, rådgivningen, terapeuter, psykologen och socialbyrån