Mumin

Mumin

image.jpg
Mumin är en svenskspråkig avdelning på Kila daghem.
Gruppen har 20 barn i åldern 3-6 år, varav 8 barn är förskolebarn.

På Mumin strävar vi efter att stärka barnens självständighet, att barnen får lära sig att respektera varandra och fungera i grupp. Vi vill att barnen skall trivas och ha en trygg vardag. Barnens delaktighet är viktig och formar vår verksamhet.

Utevistelse och att barnen får möjlighet att röra på sig ingår i de dagliga rutinerna.
De får också möjlighet till fri lek vars betydelse är mycket viktig för barns sociala utveckling och fantasi.
Vi värdesätter ett gott samarbete med föräldrarna.

Dagsprogram

6.30 Daghemmet öppnar
8.00 Morgonmål
8.30-9.45 Ute/inne (Smågruppsindelning tisdag-fredag)
9.45-11.00 Ute/inne (Smågruppsindelning tisdag-fredag)
11.00 Samling
11.15 Mat
12.00 Saga/ vila
12.30 Saga/förskolestund
13.00 Fri lek
14.15 Mellanmål
15.00 Utevistelse
17.00Daghemmet stänger