Hattivatit

Muutama sana ryhmästämme

Hattivatit-ryhmä sijaitsee punaisessa Kiilan talossa. Lukukautena 2019-2020 ryhmässämme työskentelee varhaiskasvatuksen opettajina Gerli Mõistlik ja Heidi Harvio-Mahkonen, varhaiskasvatuksen lastenhoitajana Riku Koskisalo ja ryhmäavustajina Marika Sjöholm ja Jasmin Iivonen. Ryhmässämme on 20 esikoululaista.

Hattivateilla arvostetaan avointa ja kunnioittavaa yhteistyötä perheen kanssa. Pidämme tärkeänä lämmön ja läheisyyden antamista jokaiselle lapselle, jokaisena päivänä. Toimimme paljon pienryhmissä ja huomioimme toiminnassamme lasten yksilölliset tarpeet. Päivittäiselle leikille annamme aikaa ja tilaa, jolloin lapset harjaantuvat mm. sosiaalisissa taidoissa. Ystävyys- ja tunnetaitoja harjoitellaan paljon myös ohjatusti. Kannustamme hyviin käytöstapoihin ja osallisuuteen. Toiminnassamme painotamme kielellisiä taitoja ja liikuntaa. Esikoulussa kanssamme seikkailee Pupulan perhe.

Hattivattien puhelinnumero on:
044 7446791

Osoite:
Kiilantie 9
10300 Karjaa