Toimintakertomus 2019-2020

Lukuvuoden 2019 -2020 keskeisiä piirteitä

Henkilöstö

Syyslukukauden Jari Haapala oli rehtorina ja syksy sujui suunnitelmien mukaisesti.  Rehtori / erityisopettaja Outi Aalto oli virkavapaalla. Erityisopettajana toimi Sari Vilkki.  Jari Haapala työskenteli Vuorenmäen koulussa keskimäärin kerran viikossa. Eveliina Seppälä vastasi yhdessä muun opettajakunnan kanssa koulun jokapäiväisestä pyörittämisestä. Eveliina Seppälä toimi syyslukukauden vararehtorina. Kuivannon koulu ja Vuorenmäen koulu saivat yhteisen koulunkäynninavustajan Heidi Elosen, joka toimi Kuivannolla ja Vuorenmäellä avustajana sekä Vuorenmäellä Iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Sivistys- ja vapaa-aikavaliokunnan päätöksen mukaan koulujen lukuvuoden 2019-2020 painopistealue on:

Oppimisen tuen kehittäminen

Kehittämistä tehtiin kaupunkitasolla yhteisessä Veso-koulutuspäivässä.  Tavoitteena oli tarkastella kaikkia oppimisen tuen muotoja ja toimintoja Orimattilassa. Tarkastelun kautta yritettiin löytää sekä toimivat prosessit, joita kannattaa jatkaa kuin myös toimintatavat, jotka eivät toimi ja siten vaativat muutosta. Tiimikoulut (Vuorenmäki, Kuivanto, Luhtikylä, Järvikunta) muodostivat oman ryhmän. Tarkoituksena oli jatkaa työskentelyä omissa yksiköissä esimiesten ohjaamina kevätlukukaudella 2020. Työ jäi kesken maaliskuussa ja sitä jatketaan tulevana lukuvuonna. 

Koulukohtainen kehittämiskohde

Edellisen vuoden laatuarvioinnista ei noussut selkeitä kehittämiskohteita. Valitsimme kehittämiskohteeksi hyvän säilyttämisen. Uudet työntekijät tuovat aina uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Oli hedelmällistä arvioida Jari Haapalan ja Sari Vilkin kanssa koulun toimintakulttuuria. Heiltä saadun palautteen mukaan Orimattilassa ja Vuorenmäen koulussa on tehty paljon hyvää.

Hyvinvointi

Hyvinvointikoordinaattori Heli Heikkilä kävi Olan koulujen yhteisissä kokouksissa ja jalkautti hyvinvointia koko kouluun. Helin omassa luokassa opiskelu oli toiminnallista ja opekokouksissa ideoitiin omia ja yhteisiä tapahtumia oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuorenmäen saunassa 30.05. päätettiin lukuvuosi. Saunomaan oli tervetulleita myös Kuivannon koulun henkilöstö.  

Yllätys

Joulun jälkeen odottelimme lunta, jota ei koskaan tullut. Sen sijaan tuli korona, joka muutti kaiken. Sekä oppilaat että henkilökunta opettelivat uuden tavan käydä koulua. Luokissa kehitettiin eri tapoja toteuttaa opetusta mm Teamsin välityksellä. Onneksi Orimattilassa avustajat saivat tehdä tärkeää työtään myös etäjaksolla. Oppilaat kokivat saaneensa paljon apua avustajilta. Puhelin oli ahkerassa käytössä.

Kaikki Vuorenmäen koulun oppilaat olivat etäkoulussa ja suurin osa oppilaista palasi 14.5 kouluun ja iloitsi tavatessaan luokkatovereitaan.

Arviointi

Kyselystä saadun palautteen mukaan etäopetus sujui hyvin oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan näkökulmasta. Etätehtäviä oli sopivasti ja ne olivat sopivan vaikeita. Opettajalta suurin osa sai opetusta sopivasti. Alkuhankaluuksien jälkeen myös sähköiset oppimisympäristöt toimivat. Etäopiskelussa auttamisen kokivat huoltajat eri tavoin.  Suurimmalla osalla auttaminen oli kuitenkin teettänyt sopivasti työtä. Ilahduttavaa oli havaita, että jotkut oppilaat hyötyivät etäopiskelusta ja suoritukset paranivat.

Laatuarviointia ei voitu toteuttaa koronan vuoksi. Maakunnallisen arvioinnin tuloksia ei vielä ole saatavilla.  Kivakoulun tulokset ilahduttivat. Kiusatuksi joutuminen ja toisten kiusaaminen oli vähentynyt edelliseen lukuvuoteen verrattuna.  Kaikkien koulujen vertailussa kiusatuksi joutuu 12% oppilaista. Vuorenmäellä luku oli 3%.

Vanhempainillassa saadun kyselyn tuloksena koulun opetukseen ja luokkarajat ylittävään toimintaan ollaan tyytyväisiä. Oppilaista huolehditaan ja retkiä pidettiin hyvinä.

Koulumme kolmen joukkueen Pinaattiletujen, Gänstamummojen  ja Tatsiluttien edustajat menestyivät hyvin Robotiikan  SM-kilpailuissa. Kilpailujoukkueita ohjasivat Tarja Ollikainen ja Eveliina Seppälä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä