Toimintakertomus 2020-2021

Teksti

Lukuvuoden 2020-2021 keskeisiä piirteitä

 

Lukuvuosi oli haastava. Koulusta vähennetty yksi perusopetusryhmä ja koronaturvallisuuden ylläpitäminen vaativat paljon suunnittelua ja yhteistyötä. Lisäksi lomautukset kuormittivat sekä oppilaita että henkilöstöä.

Tasa-arvorahalla saimme tuntikehystä lisää, joka käytettiin pääasiassa yhdysluokan 3-4 jakotunteihin. Oppilaita oli 27 ja luokkahuoneessa turvavälien ylläpitämiseen ei ollut riittävästi tilaa. Tila on suunniteltu 20 oppilaalle.

Tammikuussa 2021 saimme yhdeksi päiväksi resurssiopettajan ja koulunuorisotyöntekijän. Molemmista ja etenkin koulunuorisotyöntekijästä on ollut suuri apu ja hyöty. 

Kevätlukukaudella 2021 kaikki henkilöstökokoukset toteutettiin TEAMSin vältyksellä, yhteisöllisyys kärsi. Tilanne heijastui sekä oppilaisiin että henkilökuntaan.

Sekä laatuarviointi että henkilöstön hyvinvoinnin seuranta kertoivat henkilöstön työhyvinvoinnin heikentyneen. Henkilöstövaihdoksia oli enemmän kuin aikaisempina lukuvuosina. Perehdytykseen käytetty aika osoittautui riittämättömäksi. Henkilöstön yhteisiä vapaa-ajan tapahtumia ei järjestetty. Jälkeenpäin voi todeta, että stressitason lisääntyessä pitäisi työyhteisön hyvinvointiin käyttää enemmän aikaa. Käytössä oli toki Orimattilan hyvinvointityöryhmän tuotokset, mutta omaa tekemistä oli vähän.

Opettajat pitivät arviointikeskustelut pääsääntöisesti verkossa. Yksi koko koulun vanhempainilta järjestettiin myös verkossa. Osallistuminen oli vähäisempää kuin koulussa järjestettävissä vanhempainilloissa. Lukuvuoden päätteeksi Wilma-kyselyyn vastasi vain murto-osa koulun huoltajista. Opettajat ovat huolissaan siitä, että huoltajien kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan on vähenemässä. Aikaisemmin vastausprosentti oli paljon suurempi ja huoltajilla oli tunne siitä, että he voivat vaikuttaa koulun toimintaan.

Koronatiedottamiseen ja siihen liittyviin koulun turvatoimiin olivat kaikki tyytyväisiä. Muissa kohdissa oli enemmän hajontaa. Parhaat arvosanat saivat lapsen saama tuki ja viihtyminen koulussa. Positiivista palautetta koulu sai ulkoluokkatoiminnasta.  Välitunneille toivottiin lisää valvojia ja kuljetusoppilaiden huonosta käytöksestä haluttiin koulun ottavan enemmän vastuuta. Wilmaan toivottiin yhtenäisiä käytäntöjä. Opettajilla on erilaisia käytäntöjä Wilmassa, miten he tekevät näkyväksi oman luokkansa toimintaa.

Kivakoulun kyselyn tulokset heikkenivät. Kysely toteutettiin maaliskuussa, jolloin yhdysluokassa 5-6 ilmapiiri oli huono. Tilannetta korjattiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koko oppilashuollon henkilöstön voimin. Kevättä kohden tilanne meni parempaan suuntaan, mutta erinomaiseksi sitä ei voi vielä kehua. Aikaisempina vuosina oppilaiden kokemukset omasta koulusta ovat olleet selvästi valtakunnan tasoa positiivisemmat.

Iloisena tapahtumana voi mainita menestyksen Robotiiikan SM-kisoissa. Vuorenmäen oppilaat nappasivat ohjaajiensa Even ja Tarjan kanssa kultamitalin.

Laatuarvioinnin tuloksena kehittämiskohteeksi nousi dokumentoinnin yhtenäistäminen. Kun rehtori vaihtuu, on tärkeää, että kaikki suunnitelmat löytyvät dokumentoituna samasta paikasta.  Myös perehdytysopas ja pelastussuunnitelma pitää päivittää vastaamaan uutta toimintaympäristöä. Koulua remontoidaan, koska koko varhaiskasvatus Artjärvellä siirtyy sovitettuna  koulun tiloihin.

 

Koko Orimattilaa koskeva Oppimisen tuen suunnitelma ja sen kehittämistoiminnan keskeisimmät tavoitteet ovat:

  1. Jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen
  2. Jokainen ammattilainen osaa ja haluaa antaa tukea
  3. Lapsi voi olla lähiyksikössä ja koulussa mahdollisimman aina

Vuorenmäen koulu on inklusiivinen koulu, jossa edellä mainitut tavoitteet ovat olleet arkipäivää. Tasa-arvorahalla ja koronatuilla saatu lisäresurssi auttoi kuluvana vuonna pääsemään tavoitteeseen.

 

Tulevaa lukuvuotta 2021-2022 määrittää taas opetusryhmien yhdistäminen. Kouluun tulee yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Oppilasmäärä koulussa on vähentynyt kymmenessä vuodessa vajaalla 20 oppilaalla. Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä ei ole juurikaan vähentynyt. Henkilöstöä on vähennetty paljon. Kolme opettajaa, puolet erityisopetuksen tunneista ja kaksi avustajaa on vähennetty kymmenen vuoden aikana. Tulevaisuus on haasteita täynnä.

Henkilöstön hyvinvointi nostetaan yhdeksi kehittämiskohteeksi. Tavoitteen tulee olla yhdessä tekeminen ja sen myötä yhdessä kokeminen. Jokainen on vastuussa sekä omasta että toisten hyvinvoinnista. Onnistuminen jälkimmäisessä takaa onnistumisen myös ensimmäisessä. 

Lainaus presidentti John F. Kennedy:

”Älkää kysykö, mitä maa voi tehdä teille – kysykää, mitä te voitte tehdä maallenne.”

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä