Toimintakertomus 2016-2017

Huomioita toimintakertomukseen 2016-2017

Toimintasuunnitelma on myös koulun toimintakertomus. Tällä sivulla esitellään muutokset ja lisäykset.

Henkilöstö
Suunnitelma toteutui.

Koulutussuunnitelma:
Suunnitelma toteutui.

Opetus ja opetusjärjestelyt

Monialaiset oppimiskokonaisuudet:

5.-6. luokkien merikokonaisuudessa tehtiin retki Helsinkiin Sea Lifeen. Lisäksi käytiin Hietalahden rannassa tutkimassa meriveden ph-arvoja. Osallistuimme talvikalastuspäivään (katso Suomi 100).

3.-4. luokkien monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheena oli turvallisuus. Kokonaisuus toteutettiin syyslukukaudella. Lasten turvallisuutta käsiteltiin monipuolisesti ja pyrkimyksenä oli edistää lasten turvallisuustaitoja arkielämässä. Kokonaisuuteen kuului mm. Liikenneturvan järjestämä turvallisuuspäivä, Vesisankarit-vesipelastuskoulutus sekä Tiedekeskus Heurekassa järjestetty turvallisuus innovaatiotyöpaja.

2. luokan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa käsittelimme perhettä ja sukua (esimerkiksi teimme sukupuun ja tutkimme erilaisia perheitä).

1. luokan monialainen oppimiskokonaisuus vaihtui suunnitellusta oppilaiden aloitteesta. Aiheeksi toivottiin kananmunien hautomisen ja kuoriutuvien tipujen kehityksen seuraamista. Aihetta opiskeltiin ensin kirjoista ja netistä. Oppilaat pitivät hautomisen aikana tutkimuspäiväkirjaa ja blogia pedanetissa luokan kotisivuilla. Kuoriutumisen jälkeen kirjaa on pidetty kehityksestä, harjoiteltu hoitoa ja ruokintaa. Projektiin on liitetty musiikki, kuvaamataito, äidinkieli, ympäristötieto ja matematiikka. Monialainen kokonaisuus huipentui koulun kevätmessuilla: oppilaat esittelivät eri pisteissä hautomakonetta, tutkimuspäiväkirjaa, blogia, EasiSkopea (kananmunan ilmareiät) ja tietenkin itse tipuja.Arviointi ja kehittäminen.pdf

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

Kouluterveydenhuolto:

Kouluterveydenhuoltosuunnitelma on toteutunut.
Osaa huoltajista on huolettanut koulun sisäilma. Asiaa on käsitelty Orimattilan kaupungin sisäilmatyöryhmässä. Huoltajat ovat saaneet terveydenhoitajalta ohjeita miten toimia, jos epäilee sisäilmaoireita.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma:
Kysely toteutettiin tammikuussa.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma saatiin valmiiksi maaliskuussa.
Kyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet ovat nähtävillä yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Arviointi ja kehittäminen

Koulun ulkopuolinen arviointi:

Osallistutaan KiVa-koulu kartoitukseen. Tulokset eivät vielä selvillä.

Hyvinvointiprofiili:
Hyvinvointiprofiilin tuloksena maaliskuussa saatiin, että kaikki koulun liittyvät osa-alueet: olosuhteet, sosiaaliset suhteet, ja itsensätoteuttamisen mahdollisuudet saivat Vuorenmäen koulussa oppilailta (4-5 lk) huomattavasti valtakunnan tasoa paremman arvion.

Koulun itsearviointi:

Sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnan 2016-2017 painopistealue:
Yhteisöllisyyden vahvistaminen lisäämällä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön osallistumista yhteisten pelisääntöjen laadintaan sekä sitoutumista yhteiseen toimintakulttuuriin.


Kouluun laadittiin yhteiset järjestyssäännöt aloittaen työ keväällä 2016 edellisen lukuvuoden lopussa. Lukuvuoden 2016-2017 alussa oppilaat pienryhmätyöskentelynä jatkoivat alulle laitettujen järjestyssääntöjen tekemistä. Järjestyssäännöt esiteltiin huoltajille niiden valmistuttua ja pyydettiin huoltajien näkemykset.

Lukuvuoden aikana tehtiin yhteiset käyttäymisen kriteerit Kuivannon ja Vuorenmäen kouluille. Molempien koulujen vanhat kriteerit lähetettiin kotiin huoltajien ja oppilaiden kommentoitaviksi. Kommentteja tuli aika paljon ja niiden pohjalta laadittiin uudet kriteerit käyttäytymiselle.

Oppilaskunnan hallitus on toiminut aktiivisesti jo perinteisellä tavalla. He ovat suunnitelleet tapahtumia kuten esim. Halloween, Vappu ja FC-turnauksen.

Huoltajat ovat sitoutuneita koulun toimintaan ja vanhempainyhdistys on toiminut aktiivisesti mm järjestämällä discoja sekä pitämällä myyntipöytää joulumyyjäisissä ja ehdottanut aiheita vanhempainiltaan. Kodin ja koulun päivän ideointiin otetaan huoltajat mukaan. Vanhempainyhdistys lahjoitti koululle neljä VEX-robottia ja avusti kevätretken kustannuksissa.

Kuluvan lukuvuoden ajan pelinsäännöt ovat olleet pääosin selviä. Koulu toivoo huoltajilta matalan kynnyksen yhteydenottoja. Hyvinvointiprofiilin tulosten mukaan pelinsäännöt ovat koulussamme hyvin oppilaiden tiedossa.
Kuluvan lukuvuoden aikana olemme osallistaneet huoltajia Wilma-kyselyllä ja oppilaita oppilaskunnan järjestämällä kouluviihtyvyyskyselyllä. Lisäksi pyrimme luokissa jatkuvaan arviointiin.

Laatuarvioinnin tulokset
Laatupäivässä olivat mukana laatuvastaava Heidi Hyvönen, huoltaja Matti Avelin, oppilaat Jade Törmänen ja Tapio Pylväs, koulun edustajat Johanna Kalliola, Outi Aalto ja Eveliina Seppälä.

Tänä vuonna parhaimpia pisteitä saivat opetussuunnitelmaan liittyvät kohdat. Uuden ops:n myötä, nämä asiat ovat olleet runsaasti esillä ja käsittelyn alla. Myös kohdat ”Arviointi on systemaattista ja suunnitelmallista”, ”Koulussa on käytössä yhteisesti sovitut toimintatavat varhaiskasvatuksen ja koulun perusasteen sisäisiin sekä koulun ja toisen asteen nivelvaiheisiin” sekä kouluruokaan ja lähiympäristöön liittyvät asiat saivat huippupisteet.

Monessa kohdassa pisteitä olisi voitu antaa enemmän, jos asiasta olisi tehty kirjallinen suunnitelma. Käytännössä nämä kohdat kuitenkin toimivat hyvin. Tällaisia kohtia olivat esimerkiksi ”Opettajat ja oppilaat edistävät yhdessä terveellisten ja turvallisten koulutilojen säilymistä” ja ”Alakoulun oppilaat osallistuvat luokan sääntöjen laatimiseen vuosittain”. Kehittämiskohde lukuvuodelle 2017-2018 on yleisesti dokumentoinnin tehostaminen.

Laatuarvioinnin perusteella koulussa on ajan tasalla olevat turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, joita säännöllisesti harjoitellaan. Henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, johon johto kannustaa.

Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja tiloja ja varusteita hyvin huomioiden.
Haastavaksi kuitenkin koettiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen resurssien puutteen takia.
Kodin ja koulun yhteistyötä on paljon ja tiedotus eri asioissa huoltajille toimii hyvin. Koulun kehittäminen perustuu arviointiin, johon myös vanhemmille ja oppilaille on tarjottu mahdollisuus mm. erilaisilla kyselyillä.

Arviointikeskustelut:
Arviointikeskustelut ovat toteutuneet Opsin suunnitelman mukaisesti. Muutama huoltaja on jättänyt tulematta.

Oppimisympäristöt

Oppimisvälineet:
Opettajat ovat käyttäneet monipuolisesti uusia opetusvälineitä.
Näppis-taituri on vastannut Opsin haasteeseen kymmensormijärjestelmän opettelussa. Näppis-taituria ovat käyttäneet kaikki luokka-asteet 2. luokasta eteenpäin.
Velvoittavat oppimisympäristöt ovat olleet Peda.net omatila sekä Office 365 (4.-6. lk).

Turvallisuus:
Turvallisuussuunnitelma käyttiin läpi lukuvuden alussa. Koulun turva-asioista keskusteltiin kevätlukukaudella Yhteiskoululla sattuneet pommiuhkauksen jälkeen.

Yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö:
Toteutui suunnitelman mukaisesti.
Kevätjuhla korvataan toiminnallisilla kevätmessuilla.

Yhteistyö muiden koulujen kanssa:
Keskisuuret koulut eivät ole kokoontuneet tänä lukuvuonna, koska yhteistyötä on tehty koko kaupungin tasolla uuden opetussuunnitelman tiimoilta. Kuivannon ja yhteiskoulun kanssa yhteistyötä on tehty pitkin lukuvuotta.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa:
Koulullamme on paljon yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:
Maatalousnaiset esittelivät kodin ja koulun päivänä omaa uutta keittiötään, jota pääsimme kokeilemaan Suomi 100-V karjalanpiirakan leipomistapahtuman yhteydessä (katso Suomi 100).Samana päivänä oli mahdollisuus tutustua Päälliköntaloon kotiseutuyhdistyksen järjestämänä.
Orimattilan kulttuuriohjelman mukaisesti Artjärven oppilaat käyvät Artjärven kotiseutumuseossa. Opastuksesta vastasi Artjärven kotiseutuyhditys.

Hienon talvikalastuspäivän järjesti Artjärven järvien osakaskunnat (katso Suomi 100 talvikalastuspäivä).

Kulttuuria koulullamme tarjosivat Hollo ja Martta -tanssiryhmä. Kävimme Kuivannolla Suomi 99 konsertissa, osallistuimme Sibelius-konserttiin omalla koulullamme ja keväällä koulullamme vieraili Anssi Tikanmäki esitellen Maisemakuvia Suomesta yhdessä orkesterinsa kanssa.

Artjärven MLL ja Orimattilan MLL yhdistyivät. Ennen yhdistymistään artjärven MLL lahjoitti koulun pihaprojektiin kukkasipuleita ja muita kasveja.

Tänä lukuvuonna yhteistyö ei toteutunut Waun, Töyrylän kartanon ja Wellamon kanssa.
Kuudesluokkalaisten perinteinen vierailu Viestikalliolla vaihtui vierailuun Helsingin observatorioon.

Luontokerho toteutettiin yhteistyössä 4H:n kanssa. Muissa kerhoissa ( musakerho, ilmaisutaidonkerho, robotiikkakerho) ohjaajat olivat koulun opettajia.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä