Valmistava opetus

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta. Opetuksen tavoitteet on tarkemmin määriteltävä valmistavan opetuksen oppilaan omassa opinto-ohjelmassa. Tavoitteiden määrittelyn lähtökohtana ovat oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito sekä oppilaan aikaisempi koulunkäyntihistoria.

Orimattila antaa valmistavaa opetusta lähtökohtaisesti integroimalla oppilaat perusopetukseen. Valmistavan opetuksen oppilailla on tarvittaessa kieliavustajan tuki. Mikäli Orimattilaan tulee keskustan alueelle runsaasti valmistavan opetuksen oppilaita, heistä voidaan muodostaa erillinen ryhmä johonkin keskustan kouluun. Tällä hetkellä ryhmää ei ole vaan kaikki oppilaat käyvät valmistavaa opetusta integroituna perusopetuksen luokkaan.

Oppilas otetaan perusopetukseen, kun hänellä on riittävä kielitaito. Valmistavan opetuksen tyypillinen kesto on yksi vuosi.

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.

Opetushallitus on kerännyt WWW-sivuilleen Usein kysyttyä-listan valmistavasta opetuksesta.
Opetushallitus on julkaissut ja päivittänyt esitteen valmistavasta opetuksesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä