Opetusmateriaalia

Oppimista tukeva materiaali

Ohjausryhmän jäsenet, Haukilahti ja Räikkönen, ovat laatineet listan hyväksi havaituista oppimateriaaleista eritasoisille kielenoppijoille ja toimittaneet sen niille kouluille, joissa on maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Lisäksi he ovat tiedottaneet ko. kouluja OPH:n laajasta oppimateriaaliluettelosta.

Listan materiaaleista on hankittu myös näytekappaleet, joita säilytetään Jokivarren koululla. Näytekappaleita voi lainata kahden viikon ajaksi. Lisäksi materiaalikirjasto sisältää myös kopioitavaksi tarkoitettua materiaalia. Materiaalikirjastoa hoitaa Päivi Haukilahti (ks. työryhmä).

Syksyllä 2012 tehtiin päätös, jonka mukaan koulut tilaavat tarvitsemansa MOKU-materiaalin vuosittain itse (Kirjavälityksen perus- ja lisätilaukset, OPH:n verkkokaupan tilaukset). Lasku käännetään sivistyspalvelukeskukseen, Jari Railiolle. Mikäli samalla laskulla on muita kuin MOKU-materiaaleja, ne voidaan eritellä eli erillistä MOKU-tilausta ei tarvitse tehdä.

Opetushallitus on hallinnoinut vuosina 2008-2013 Euroopan sosiaalirahaston
rahoittamaa hanketta, jossa on tuotettu maahanmuuttajille tarkoitettu uusi
oppimisympäristö. Sen avulla maahanmuuttajat voivat opiskella suomen tai
ruotsin kieltä avoimessa oppimisympäristössä internetissä. Sen lisäksi
oppilaitokset voivat hyödyntää materiaalia opetuksessaan ja viedä sen omille
oppimisalustoilleen ja siten esimerkiksi seurata opiskelijoidensa edistymistä.
Palvelun sisältämien työkalujen avulla opettajat voivat myös muokata
materiaalia opiskelijoille ja opiskelijaryhmille sopiviksi.

Palveluun tuotettu opiskelumateriaali on monipuolista ja soveltuu sekä arki-
että työelämässä tarvittavan kielitaidon opiskeluun. Lisäksi palvelu
sisältää osiot luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun ja kielitaidon
testaamiseen.

Opetushallitus ylläpitää palvelua ja materiaali on internetissä vapaasti
kaikkien käytettävissä. Palvelun osoite on

www.kotisuomessa.fi
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä