Koulumatkat ja koulukuljetukset

Koulumatkat ja -kuljetukset Riihimäellä

Koulut ohjaavat oppilaita turvalliseen liikennekäyttäymiseen ja liikennesääntöjen tietoisuuteen yhdessä huoltajien kanssa sekä kannustavat oppilaita liikkumaan itsenäisesti. Koulukuljetusten järjestäminen ja siitä tiedottaminen toteutetaan yhdessä sivistyspalveluiden kanssa. Tarkemmin koulukuljetuksen myöntämisen ja järjestämisen kriteerit määritellään koulukuljetussäännössä.

Oppilaan oikeus koulumatkaliikuntaan

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opastetaan sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.

Koulumatkakuljetusten valvonta ja tiedottaminen

Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvallisuudesta huolehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Niistä sekä kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta, koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa tukea huoltajia asian selvittämisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä