Johdanto

Paikalliset tarkennukset

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevan muun toiminnan tehtävänä on palvella koulujen opetussuunnitelmien ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa laajentaen oppimisympäristöjen ja -käytäntöjen hyödyntämismahdollisuuksia. Koulun kerhotoiminta, mahdollinen koulukirjasto ja kunnan kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä muut helposti lähestyttävät oppimis- ja opetusympäristöt hyödynnetään monipuolisesti kunkin koulun mahdollisuuksien ja resurssien mukaisesti. Kerhotoiminnan ja muiden koulun kulttuuriin kuuluvien tapahtumien sisällöt ja järjestämistavat ilmoitetaan koulujen vuosisuunnitelmissa. Niiden sisällöt laaditaan palvelemaan koulun kulloisia kehittämisen painopistealueita ja tavoitteita.

Mahdollisuuksien mukaan koulun muun toiminnan suunnitteluun otetaan mukaan koulun oppilaskunta, muut sidosryhmät sekä huoltajat ja muutkin oppilaat koulun parhaaksi näkemien käytänteiden mukaisesti. Yhteydet mahdollisesti tarjottavaan aamu- ja iltapäivätoimintaan kirjataan vuosisuunnitelmaan.

Muu toiminta

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä ja laajuudesta. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun päivänavaukset, juhlat, retket, opintokäynnit ja leirikoulut sekä mahdollisuuksien mukaan koulumatkat järjestetään siten, että ne tukevat oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Ne myös osaltaan vahvistavat kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilaiden näkökulmasta eheän, vireyttä vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään toimintaa ohjaavat tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Koulukohtaisesta järjestämisestä päätetään lukuvuosisuunnitelmassa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä