Tavoitteet ja sisällöt 8.lk

MAANTIETO

8. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas syventää jäsentyneen karttakuvan hahmottamista maailmasta.

T2 Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia Suomessa tai muualla maapallolla.

T3 Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

T4 Oppilas pohtii ihmisen ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.

T5 Oppilas kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

T6 Oppilas syventää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

T7 Oppilas harjaantuu arkielämän geomediataidoissa sekä lukee, tulkitsee ja laatii karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

T8 Oppilas kehittää maantieteellisiä tutkimustaitojaan.

T9 Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraa ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössään ja Suomessa tai koko maailmassa.

T10 Oppilas syventää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä argumentoi ja esittää maantieteellistä tietoa.

T11 Oppilas vaalii luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa osallistumisen ja vaikuttamisen taitojaan.

T12 Oppilas kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

T13 Oppilas arvostaa alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Oppilas syventää kartan peruskäsitteiden sekä erilaisten maasto- ja teemakarttojen tulkintaa. Sisällöissä keskitytään Suomen ja Euroopan hahmottamiseen ja niiden keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Kartat, paikkatieto ja geomedia yhdistetään muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma

Oppilas seuraa ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja osaa sijoittaa uutiset kartalle. Hän ymmärtää uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Oppilas ymmärtää planetaarisuuden vaikutukset Suomessa ja maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta vettä, ilmaa ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristö

Oppilas tutkii esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia tai tarkastelee oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Hän tekee kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä ja osallistuu oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Oppilas tutustuu kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa ja Euroopassa. Oppilas tarkastelee esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Hän pohtii ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas keskittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja maailmassa. Suomen yhteydessä oppilas käsittelee ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Hän tutkii tuotteen elinkaaria sekä pohtii omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Hän perehtyy ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Oppilas pohtii esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä