Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Jyväskylän kaupunkistrategian arvot ovat myös perusopetuksen arvoja.

Luottamus, rohkeus, luovuus ja välittäminen, yhdessä tekeminen ja osallisuus sekä aktiivisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja koulutyön järjestämisessä.