Käyttäytyminen 1.-9.lk

Käyttäytyminen 1.8.2020

Käyttäytyminen

luokat 1-9

minimitaso
(5)


(6)


(7)


(8) 


(9)


(10)

Tavoite:

Noudatan koulun sääntöjä ja toimintatapoja arjessa ja juhlassa.

Olen tietoinen koulun ja luokan säännöistä ja pyrin noudattamaan niitä.

 

Ymmärrän, mitä säännöillä tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan.

Toimin sääntöjen mukaan, kun minua muistutetaan.

 

Tiedän, mitä sääntöjen ja toimintatapojen noudattaminen minulta vaatii ja toimin sen mukaan.

 

 

Toiminnallani kannustan muitakin noudattamaan koulun sääntöjä ja toimintatapoja.

 

Arvioin koulun sääntöjä ja toimintatapoja ja minulla on ideoita niitä parantavista käytänteistä.

Tavoite:

 

Noudatan hyviä tapoja.

Tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi, hyvästelen, autan tarvittaessa, käytän asiallista kieltä, en kiroile, en nimittele, maltan odottaa vuoroani.

Muistan hyviä tapoja ja pyrin noudattamaan niitä.  

Ymmärrän, mitä hyvillä tavoilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan.

Toimin hyvien tapojen mukaan, kun minua muistutetaan.

Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti koulun arjessa ja juhlassa.

Edistän käyttäytymiselläni hyvää ilmapiiriä arjessa ja juhlassa.

Luon käytökselläni turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin, autan apua tarvitsevaa.

 

Käyttäytymisen taito kehittyy portaittain, seuraavan taidon saavuttaminen edellyttää edellisten taitojen hallintaa.

Kriteeristö on

 • laadittu niin, ettei arviointi kohdistu oppilaan persoonaan ja temperamenttiin,
 • että vuosiluokkien 1-3 käyttäytymisen minimitavoite täyttyy ensimmäisellä portaalla,
 • että vuosiluokkien 4-9 käyttäytymisen numeerinen arviointi voidaan johtaa asteikon perusteella.

Käyttäytymisen tavoitteet Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on johdettu opetussuunnitelman perusteista 2014.

 • Noudatan koulun sääntöjä ja toimintatapoja arjessa ja juhlassa.
  • Järjestyssäännöt ovat kaikkein koulujen yhteiset.
  • Toimintatavat määräytyvät koulun toimintakulttuurista (mm. kiusaamisen ehkäisy, välituntisäännöt, juhlakulttuuri, vierailut).
 • Noudatan hyviä tapoja. Tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi, hyvästelen, autan tarvittaessa, käytän asiallista kieltä, en kiroile, en nimittele, maltan odottaa vuoroani.
  • Koulut voivat pohtia, millä eri tavoilla hyviä tapoja osoittaa ja ’antaa näyttöjä’

 

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytymisen arviointi ei ole osa oppiaineen arviointia eikä käyttäytyminen saa vaikuttaa oppiaineesta saatavaan arvioon tai arvosanaan. Samoin käyttäytyminen ja työskentely ovat eri asioita ja ne arvioidaan erikseen.

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. Jos käyttäytymistä arvioidaan todistuksissa sanallisesti, sanallisen arvion muodosta päätetään paikallisesti. Rajanveto asiassa on usein kuitenkin vaikeaa, joten käyttäytymisen sanallisessa arvioinnissa on syytä ottaa huomioon henkilön tietosuojaa ja tietojen salassapitoa koskeva lainsäädäntö. Todistukset ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja. Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja sisältävät asiakirjat ovat kuitenkin salassa pidettäviä.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä