Evankelisluterilainen uskonto

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille
1.luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
2. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8

T2

1.lk Oppilas tutustuu käsitteisiin Jumala, Jeesus, enkeli ja raamattu. Oppilas tutustuu Uuden Testamentin kertomuksiin Jeesuksen elämänvaiheista ja muutamista hänen opetuksistaan. Oppilas tunnistaa ristin luterilaisen yhtenä kirkon symboleista.
2.lk Oppilas tutustuu käsitteisiin Jumala, Jeesus, enkeli, raamattu, opetuslapsi ja seurakunta. Oppilas tutustuu seurakunnan eri ammatteihin. Oppilas tutustuu Uuden Testamentin kertomuksiin Jeesuksen elämänvaiheista ja muutamista hänen opetuksistaan. Oppilas tunnistaa ristin yhtenä luterilaisen kirkon symboleista.

T3
1.lk Oppilas tutustuu kirkkovuoteen juhlapyhien kautta: joulu, pääsiäinen, Mikkelinpäivä ja/tai Marian ilmestymisen päivä (enkeliaihe), pyhäinpäivä. Oppilas tutustuu oman seurakunnan juhliin: kaste ja konfirmaatio (ehtoollinen).
2.lk Oppilas tutustuu kirkkovuoteen juhlapyhien kautta: adventti, joulu, loppiainen, pääsiäinen, Mikkelinpäivä ja/tai Marian ilmestymisen päivä, pyhäinpäivä. Oppilas tutustuu oman seurakunnan juhliin: avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.
T7
1.lk Oppilas osallistuu yhteisiin harjoituksiin ja tehtäviin yhtenä ryhmän jäsenenä.
2.lk Oppilas osallistuu yhteisiin harjoituksiin ja tehtäviin yhtenä ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuuta tehtävän loppuunsaattamisesta.

T8
1.lk Oppilas osaa kuunnella toisten mielipiteitä ja ajatuksia. Oppilas osaa ilmaista omia mielipiteitään.
2.lk Oppilas osaa kuunnella toisten mielipiteitä ja ajatuksia. Oppilas osaa ilmaista ja perustella omia mielipiteitään.

Tavoitteet toteutetaan monipuolisin menetelmin: keskustelu, kerronta, pohdinta, musiikki, kuvallinen ilmaisu, draama, leikki, vierailjat ja vierailut, kirkollisten juhlapyhien huomioiminen koulun arjessa mahdollisuuksien mukaan.Sisällöt eri vuosiluokilla

1. luokka
S1 Tutustuminen oppilaan perheeseen, perheen ja suvun historiaan, uskontoon ja katsomuksiin. Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin oppilaan ikätason mukaisesti. Käsitellään elämänkaareen liittyviä kristillisiä juhlia ja niiden sisältöä ja merkityksiä. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Opiskellaan eri aihepiireihin liittyviä virsiä ja musiikkia.

S3 Käsitellään elämän kunnioittamisen ja ihmisarvon merkitystä. Aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Opetellaan eettistä pohdintaa, harjoitellaan tunnetaitoja sekä empatiakykyä ja hyväksymään erilaisuutta. Opetellaan kantamaan vastuuta omista teoista ja niiden seurauksista, toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin.

2. luokka
S1 Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin oppilaan ikätason mukaisesti. Opetuksessa käsitellään elämänkaareen liittyviä kristillisiä juhlia, niiden sisältöä ja merkityksiä. Käsitellään oppilaan kokemuksia vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyvistä juhlista. Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen. Opiskellaan eri aihepiireihin liittyviä virsiä ja musiikkia.

S2 Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Huomioidaan kristinuskon monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.

S3 Käsitellään elämän kunnioittamisen ja ihmisarvon merkitystä. Jatketaan oppilaan elämänkysymysten pohdintaa ja avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Tutustutaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja Kultaiseen sääntöön. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin. Vahvistetaan eettistä pohdintaa, harjoitellaan tunnetaitoja sekä empatiakykyä ja hyväksymään erilaisuutta.Opetellaan kantamaan vastuuta omista teoista ja niiden seurauksista, toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.