Elämänkatsomustieto

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

1.luokka
T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9
2. luokka TI-T9

1. luokka
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua
T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin
T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
T6 Rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä omassa lähipiirissä
T7 Opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön, ainakin oman suvun ja perheen tapakulttuureja
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

2.luokka
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua
T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin
T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä
T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
T6 Rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä omassa lähipiirissä
T7 Opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön, ainakin oman suvun ja perheen tapakulttuureja
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

ET- ryhmät niin pieniä, että opetus (melkein aina) toteutuu yhdysluokkaopetuksena, mikä
asettaa haasteensa sisältöjen valintaan ja työskentelytapoihin

Sisällöt eri vuosiluokilla

1. luokka
S1 kokonaan ”kasvaminen hyvään elämään”
S2 kokonaan ”erilaisia elämäntapoja”
S3 kokonaan ”yhteiselämän perusteita”
S4 S4 - kokonaisuus, lukuun ottamatta maailmansyntyä

2.luokka
S1 ”kasvaminen hyvään elämään” kokonaan
S2 ”erilaisia elämäntapoja” kokonaan
S3 ”yhteiselämän perusteita” kokonaan
S4 ”maailman synty”

Hyödynnetään monipuolisesti netistä/mediasta löytyvää materiaalia.
Huomioidaan ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat, kalenteri.