Kuvataide

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille
1.luokka:
T1 T2 T3 T4 T5 T9
2.luokka: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

MITEN TAVOITTEITA TOTEUTETAAN ERI LUOKKATASOILLA 1.-2.

T1-T3- Lasten kiinnostuksen kohteita selvitetään haastattelemalla, havainnoimalla, dokumentoimalla.- Rohkaistaan lasta luovuuteen tutkimalla lähiympäristöä, elinpiiriä ja ilmiöitä.- Oppilas yksin, ryhmässä ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.- Oppilas oppii kertomaan ja arvioimaan omaa tuotostaan ja oppii huomioimaan myös muiden tuotoksia.- Toisilta oppiminen ja kysymysten esittäminen.- Lapsi aistii aikuisen läsnäolon ja kiinnostuksen.

T4-T6- Opastus välineiden ja materiaalien käyttöön.- Materiaalien ja työvälineiden esilläolo.- Oman työn prosessiluonteinen suunnittelu ja oma arviointi.- Leikinomainen kokeilu, ei tuotos vaan prosessi.Tekniikat, esimerkiksi:- piirtimet- ilmaismateriaalien käyttö- muovailu- maalaaminen- tvt- rakentelu- painanta- kuvien ottaminen- taittelutyöt- kuvasommittelu- ympäristötaide- performanssi- Tutustutaan eri tekniikoihin hyödyntäen monipuolisesti eri materiaaleja.- vuodenkierto- integroidaan muihin oppiaineisiin- ryhmätyöskentely prosessina

T7-T9- sanomalehtiviikko, oma lehti-erilaiset kuvatyypit: pelimaailmat, lastenkirjat, mainokset, sarjakuvat- koulu näkyväksi tvt välityksellä, koulutyön dokumentointi- esineiden muotoilu ja kuvitus, merkkikieli

T10- T11- tuotteen elinkaari ja kierrätys- tutustutaan eri kulttuurien taiteeseen  • Yhteistyö yli ainerajojen
  • Hyödynnetään tvt-välineitä
  • Taidenäyttely ja museo käyntejä mahdollisuuksien mukaan
  • Tutustumiskäyntejä lähiympäristöön
  • Oman lehden tekeminenSisältöjen jakaminen eri vuosiluokille

1.luokka:

S1 Omia kuvakulttuureja (esim. visuaalinen ympäristö: oma huone, luonto, arkkitehtuuri) käytetään kuvallisen ilmaisun lähtökohtana.
Opetuksen sisällöksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja niiden merkitystä arjessa ja lähiympäristössä.

S2 Ympäristön kuvakulttuureita käytetään työskentelyn lähtökohtana. Opetuksen sisällöt valitaan monipuolisesti rakennetuista ympäristöistä ja luonnon ympäristöistä, esineistä (esim. muotoilu, merkitys, kierrätys, historia) ja mediakulttuureista (esim. valokuva, mainoskuva, sarjakuva).

S3 Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia.

2.luokka:
S1 Omia kuvakulttuureja (esim. visuaalinen ympäristö: oma huone, luonto, arkkitehtuuri. Alakulttuurit: harrastukset, musiikki) käytetään kuvallisen ilmaisun lähtökohtana. Opetuksen sisällöksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toisensa kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuureita käytetään työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn. Opetuksen sisällöt valitaan monipuolisesti rakennetuista ympäristöistä ja luonno nympäristöistä, esineistä. (esim. muotoilu,merkitys,kierrätys, historia) mediakulttuureista (esim. valokuva, mainoskuva, sarjakuva, animaatio) ja virtuaalimaailmoista (esim. koodaus, pelit, verkkoympäristöt, sos.media).

S3 Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia ja aihepiirejä. Opetukseen valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.