Musiikki

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

1. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
2. luokka T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8

T1 Ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen.
1. luokka: Ohjata oppilasta kuuntelemaan ja osallistumaan musisoivan ryhmän jäsenenä innostaen.
2. luokka: Ohjata oppilasta kuuntelemaan ja osallistumaan samanaikaisesti musisoivan ryhmän jäsenenä ja yksilönä kannustaen ja rohkaisten.

T2 Ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä.
1. Luokka: Ohjata oppilasta laulamaan ryhmän jäsenenä sekä sanastoltaan että melodialtaan yksinkertaisia lastenlauluja ja soittamaan yhdessä muiden kanssa keho- ja rytmisoittimin.
2. luokka: Ohjata oppilasta laulamaan ryhmän jäsenenä sanastoltaan haasteellisempia lastenlauluja ja soittamaan yhdessä muiden kanssa keho-, rytmi- ja laattasoittimin.

T3 Kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen
1. luokka: Kannustaa oppilasta eläytymään kuulemiinsa musiikkinäytteisiin, havainnoimaan ääniympäristöä ja keskustelemaan kuulemastaan.
2. luokka: Kannustaa oppilasta eläytymään kuulemiinsa monipuolisiin musiikkinäytteisiin, havainnoimaan ääniympäristöä ja keskustelemaan kuulemastaan.

T4 Antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja
1. luokka: Kannustaa oppilaita tuottamaan omia musiikillisia ideoita.
2. luokka: Kannustaa oppilaita tuottamaan omia musiikillisia ideoita ryhmässä.

T5 Innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta
1. luokka: Ohjata oppilasta tutustumaan perinteisiin, suomalaisiin lastenlauluihin ja -leikkeihin.
2. luokka: Ohjata oppilasta tutustumaan suomalaiseen kansanmusiikkiin.

T6 Auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä
1. luokka: Auttaa oppilasta tutustumaan ainakin seuraaviin merkintätapoihin: piano, forte, taa, titi ja tauko.
2. luokka: Auttaa oppilasta vahvistamaan 1. luokalla opittuja merkintätapoja ja tutustumaan lisäksi seuraaviin merkintätapoihin: rakenne (säkeistö-kertosäe), kertausmerkki, sävelkorkeus (korkea-matala)

T7 Ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
1. luokka: Ohjata oppilasta käsittelemään käytettävissä olevia soittimia ja musiikin opetusmateriaalia (mm.kirjoja) tarkoituksenmukaisesti.
2. luokka: Ohjata oppilasta käsittelemään käytettävissä olevia soittimia ja musiikin opetusmateriaalia tarkoituksenmukaisesti.

T8 Tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa
1. luokka: Tarjota oppilaille mahdollisuus esiintyä.
2. luokka: Tarjota oppilaille mahdollisuuksia esiintyä.

Sisällöt eri vuosiluokilla

1. luokka
S1 erilaiset laulut lapsen omasta ympäristöstä ja kulttuurista
S2 peruskäsitteet, melodia, korkeat ja matalat äänet, voimakkuudet, rytmin hahmottaminen, pitkät ja lyhyet sävelet, duuriin ja molliin tutustuminen
S3 ääniympäristöihin tutustuminen
S4 ilon ja onnistumisen kautta

2
. luokka
S1 erilaiset laulut lapsen omasta ympäristöstä ja kulttuurista
S2 peruskäsitteet, melodia, korkeat ja matalat äänet, voimakkuudet, rytmin hahmottaminen, pitkät ja lyhyet sävelet, duuriin ja molliin tutustuminen, sointiväri, harmonia ja muoto
S3 ääniympäristöihin tutustuminen,
S4 ilon ja onnistumisen kautta
muuten syvennetään jo opittuja asioita

Muuta:

  • lapset mukaan suunnitteluun, otetaan lasten toiveita huomioon
  • sidotaan musiikki muihin oppiaineisiin mahdollisuuksien mukaan
  • erilaiset laulut lapsen omasta ympäristöstä ja kulttuurista
  • laulujen avulla opetellaan musiikin peruskäsitteitä
  • painotetaan musiikkiohjelmistossa lasten musiikkia
  • tehdään yhdessä musiikkituotos
  • mahdollistetaan jokaiselle lapselle esiintymiskokemuksia
  • musiikin havainnointia lähiympäristössä esim. läheisessä puistossa
  • hyödynnetään paikalliset musiikilliset yhteistyötahot.