OPS2016

VALMISTA: Mäntsälän perusopetuksen OPS2016

Tulevana syksynä 1.8.2016 otetaan kaikissa Suomen kouluissa käyttöön uudet opetussuunnitelmat 1.-6. luokilla. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät uuden opetussuunnitelman käyttöön vuosiluokka kerrallaan alkaen 1.8.2017.

Mäntsälässä on opetussuunnitelmatyötä tehty tammikuusta 2013 lähtien ja nyt opetussuunnitelmamme on valmis käyttöönotettavaksi. Linkki uuteen opsiin alla.

Tämän opetussuunnitelman myötä koulun toimintakulttuuri muuttuu yhä aktiivisemman vuorovaikutuksen myötä oppilaita ja huoltajia osallistavammaksi. Tärkeäksi nousee oppilaan aktiivinen rooli omalla koulupolullaan ja opettajan ohjaava ote. Oppiaineisiin liittyvän osaamisen rinnalla korostetaan laaja-alaisen osaamisen merkitystä. Opetusta eheytetään oppiainerajat ylittäen mm. monialaisin oppimiskokonaisuuksin. Kaiken koulussa tapahtuvan toiminnan tavoitteena on oppilaan laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen.

Opetussuunnitelma on koulujen kasvatus- ja opetustyön perusta. Tämän opetussuunnitelman myötä matka kohti tulevaisuuden koulua on alkanut! Syksyn vanhempainilloissa käydään uuden opetussuunnitelman tuomia muutoksia läpi jokaisessa koulussa. Toki rehtorit ja opettajat kertovat mielellään uudesta opetussuunnitelmasta jo nyt lisää, kysy siis rohkeasti. Tervetuloa mukaan koulun toiminnan kehittämiseen!


Liitteet:

Mäntsälän perusopetuksen OPS2016

Mäntsälän OPS2016 - kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin parhaaksi

Paikallinen opetussuunnitelma on osa opetuksen ja kasvatuksen ohjausjärjestelmää, jonka tarkoituksena on luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Opetussuunnitelma on meille tärkeä pedagoginen ja strateginen työkalu. Me haluamme jatkuvasti kehittää opetusta ja kasvatusta välillä varsin nopeastikin muuttuvassa maailmassa. Paikallisen opetussuunnitelman haluamme laatia perustuen jatkuvaan keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vaiheittain 1.8.2016 lukien. Opetuksen ja kasvatuksen kehittämistyötä haluamme jatkaa myös tuon jälkeen. Näillä sivuilla pääset seuraamaan ja osallistumaan vuoden 2014 alusta alkaneeseen valmistelutyöhön.

Liitteet:

OPS-työryhmät

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016.

Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.

Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä.


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Määräys 22.12.2014

Kiitos osallistumisesta pedagogiseen iltapäivään 6.10. Nyt on palautteen aika.

Jotta seuraava pedagoginen iltapäivä olisi ensimmäistä parempi, kaipaamme palautetta iltapäivästä. Kurkista, mitä muut ovat jo kirjoittaneet ja lisää oma mielipiteesi mukaan. Kiitos etukäteen!


PALAUTETTA PED.ILTAPÄIVÄSTÄ, RISUJA JA RUUSUJA

http://padlet.com/sari_laasila/risutruusutMitä uusia IDEOITA syntyi?

http://padlet.com/sari_laasila/ideoita

Mikä jäi askarruttamaan?

http://padlet.com/sari_laasila/kysymyksia

MIkä ihmetyttää tai ärsyttää?

http://padlet.com/sari_laasila/kritiikkia

Kiitos osallistumisesta pedagogiseen ARVIOINTI-iltapäivään 24.11. Nyt on palautteen aika.

(Palautteiden palautteet löytyvät pedagogisen iltapäivien "arviointi"-kohdasta. )


Suuret kiitokset
teille kaikille, jotka olitte auttamassa iltapäivän toteutuksessa;

- 200 opettajan ryhmiin jakamisesta Eijalle
- Tilojen lainaamisesta ja käytännön avusta ja tuesta Tuulalle ja Tarjalle
- Tekniikasta ja äänentoistosta vastaamisesta Juhalle ja Tuomakselle
- Työparilleni ja studiovieraalleni Markolle yhdessä tekemisestä :)
- Upeasta Arviointi-kuvan toteutuksesta Hannalle
- Exel -taulukoiden kokoamisesta Antille
- Videoinnista Sadulle
- Muistikuista Jannelle
- Kahvilan järjestämisesta Soilille ja kaikille mukana olleille oppilaille

- Kaikille ryhmien vetäjille; Kirsille, Esalle, Tapiolle, HIlkalle, Anulle, Paulalle, Sarille, Ann-Marille, Kaisalle, Tiilalle, Outille, Saijalle, Sannalle, Hannalle, Tainalle, Jaanalle, Maritalle, Sannalle, Liisalle, Minnalle ja Ullalle

- Kaikille osallistuneille mukanaolosta, aktiivisuudesta, innostumisesta ja innostamisesta!

Tästä on hyvä jatkaa kohti monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöoppimista. Niihin perehdytään tammikuussa!

Tässä linkki, josta pääset kirjoittamaan palautetta iltapäivästä, jotta seuraavasta tulisi edellisiä parempi, risuja ja ruusuja, kiitos! :)

www.padlet.com/sari_laasila/Risutruusut

Ops- terveisin,
Sari Laasila

PEDAGOGINEN ILTAPÄIVÄ 24.11.2015 Mäntsälän lukiolla

Aiheena ARVIOINTI

Aikataulu:

14-14.30 Kahvitarjoilu (kahvi/tee ja keksi) lukion ruokalassa

Teillä on myös mahdollisuus tehdä ostoksia Ehnroosin Cern-luokan järjestämässä kahvilassa! Otapa kolikoita mukaasi.

14.35-15.00 Yhteinen osuus liikuntasalissa (Huom! Salissa ei ole tuoleja. Voit joko istua lattialla tai napata itsellesi tuolin ruokalasta)


15.00-16.00 Työryhmätyöskentelyä (noin 10 hengen ryhmät)

Liikuntasaliin ei saa vielä kahveja mukana, mutta jos aikataulusi on tiukka, etkä ehtinyt kahvitella ennen saliosuutta, nappaa kahvi mukaasi mennessäsi työryhmään. Kahvila on auki aina klo 15.15 asti.

Ryhmäjaot ja tarkemmat ohjeet löydät PEDAGOGISTEN ILTAPÄIVIEN sivuilta tuosta vasemmalta.


Arviointikysely huoltajille, oppilaille ja opettajille Wilmassa 8.11. asti

Valmistautuminen seuraavaan pedagogiseen iltapäivään on alkanut. Keräämme nyt opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä oppimisen arvioinnista. Kyselyn tulosten yhteenvetoa hyödynnetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman linjauksia tehtäessä. Yhteenvetoa esitellään 24.11. pedagogisessa iltapäivässä Mäntsälän lukiolla.

Arviointiin liittyvää materiaalia löytyy jo vasemmalta löytyvästä palkista PEDAGOGISET ILTAPÄIVÄT.

Toivomme, että mahdollisimman moni löytäisi aikaa kyselyn vastaamiseen.

Kysely löytyy Wilmasta: https://wilma.mantsala.fi yläpalkista "kyselyt".

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä