Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto jaetaan useaan eri toimintatapaan.
1. PTR= pedagoginen tukiryhmä, joka käsittelee oppilaiden oppimista, opiskelua ja käyttäytymistä. Perinteiset huoltajapalaverit kuuluvat tähän. Myös tehostetun ja erityisen tuen päätösten käsittelyt hoitaa PTR.
2. Yksilökohtainen oppilashuolto= kun kyseessä ovat oppilaan terveyteen ja muuhun sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvät haasteet, kootaan luvanvaraisesti yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Siihen osallistuvat ne tahot, joista sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Muistioista koostuu oppilaskohtainen rekisteri, joka on salainen.
3. Laaja monialainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä= iso ja julkinen ryhmä, jossa keskitytään koulun hyvinvoinnin parantamiseen ja seuraamiseen. Muistiot ovat julkisesti nähtävissä näillä sivuilla.

Oppilashuollon lomakkeita ja muuta infoa

Lupa insuliinipistoksen antamiseen
28.9.2018 / Virpi Eronen
Lupalomake oppilashuollon toimenpiteiden aloittamista varten
Ennen oppilashuoltoryhmän kokoontumista on koululla oltava lupa asian käsittelyyn. Luvan voi aluksi pyytää esimerkiksi puhelimessa suullisesti (kirjaa itsellesi pvm ja kellonaika puhelusta). Tämä allekirjoitettu lomake tulee lisätä osaksi oppilashuollon kertomusta. Jos muistiot tehdään WILMA:an, on tämä lomake säilytettävä oppilashuollon arkistossa (Liisa Pietarinen)
Sairaan lapsen hoito ja lääkitsemisohjeet koulussa sekä sopimukset huoltajien kanssa
Mukana myös sopimukset lääkehoidon toteuttamisesta.
Pyyntö oppilaan vuosiluokan kertaamisesta
Tällä lomakkeella voi huoltaja pyytää, että oppilas saisi kerrata vuosiluokan.
VSOP pyyntö ja päätös
Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen hakeminen ja päätös. 27.9.2018 / Virpi Eronen