Opiskeluhuolto

Avoimet kädet osoittavat koulun suuntaan, kuvituskuva

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto jaetaan useaan eri toimintatapaan.
1. Yhteisöllinen oppilashuolto, johon kuuluu kaikki koulussa työskentelevät sekä koulun sidosryhmät. Kaikki koulussa työskentelevät toteuttavat yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllisen oppilaishuollon lakisääteinen työryhmä on Monialainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (julkinen ryhmä), jossa keskitytään koulun hyvinvoinnin parantamiseen ja seuraamiseen. Muistiot ovat julkisesti nähtävissä näillä sivuilla. 
2. Yksilökohtainen oppilashuolto, kun kyseessä ovat oppilaan terveyteen ja muuhun sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvät haasteet, kootaan luvanvaraisesti yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Siihen osallistuvat ne tahot, joista sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Muistioista koostuu oppilaskohtainen rekisteri, joka on salainen.
3. Pedagoginen tukiryhmä (PTR), joka käsittelee oppilaiden oppimista, opiskelua ja käyttäytymistä. Perinteiset huoltajapalaverit kuuluvat tähän. Myös tehostetun ja erityisen tuen päätösten käsittelyt hoitaa PTR.

Oppilashuollon lomakkeita ja muuta infoa

Lastensuojeluilmoitus lomake
Psykologin tutkimuksiin hakeminen
29.1.2021 / Virpi Eronen
Lupa insuliinipistoksen antamiseen
28.9.2018 / Virpi Eronen
Lupalomake oppilashuollon toimenpiteiden aloittamista varten
Ennen oppilashuoltoryhmän kokoontumista on koululla oltava lupa asian käsittelyyn.
Tämä allekirjoitettu lomake tulee lisätä osaksi oppilashuollon kertomusta. Muistiot tehdään WILMA:an, on tämä lomake säilytettävä oppilashuollon arkistossa (Liisa Pietarinen 7-9lk ja Pirjo Pasanen 1.-6lk).
Päivitys 28.9.2022/Virpi Eronen
Sairaan lapsen hoito ja lääkitsemisohjeet koulussa sekä sopimukset huoltajien kanssa
Mukana myös sopimukset lääkehoidon toteuttamisesta.
Pyyntö oppilaan vuosiluokan kertaamisesta
Tällä lomakkeella voi huoltaja pyytää, että oppilas saisi kerrata vuosiluokan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä