Yhteystiedot

Yhteystiedot

Koulukeskus
Koulutie 2
83100 Liperi
Kanslia, koulusihteeri
Eeva Karttunen
040 630 5919
Fax 013 851 006
Kiinteistönhoitaja
Seppo Hyttinen
0400 572 329
Rehtori
Antti Ikonen
050 549 0071

Opinto-ohjaajat
Liisa Pietarinen
040 7067631
Aila Määttänen
040 630 6051
Ruokala
Emäntä Eija Leppänen
040 668 4985
Apulaisrehtori
Virpi Eronen
040 825 6858


Terveydenhoitajat
Anu Kontkanen (6.-9.lk)
013 330 5131
Annika Päivinen (1.-5.lk)
013 330 5169

Teknisen työn luokka
Jukka Saharinen
040 630 6740
Alakoulun apulaisjohtaja
Sanna Parkkinen
040 568 4083
Kuraattorit
Elisa Utriainen
013 3305227
Tekstiilityöluokka
Sanna Flinkman
0400 182 619

Opettajainhuone
040 652 9074 (yläkoulu)
0400 289 729 (alakoulu)

Kotitalousluokka

Kirsi Pulkkinen
040 630 5966

Iltapäivätoiminta

040 674 2641
Seija Bollström

Kuvataideluokka
Elina Riekki
040 6306058

Erityisopettajat

7.lk
Hans Ekroos 040 674 1895
Tarja Laubert 040 7385025
8.lk
Minttu Hyttinen 050 339 8405
Pieta Natunen 040 630 1474
9.lk
Heli Kröger 050 365 6458
Janne Kröger 0400 182 579
JOPO
Pia Eskman 040 7726 662
Alakoulu:
Sanna Parkkinen (1.-2.lk) 040 5684 083
Susanna Maaranen (3.-6.lk) 0400 578 465


Koulunkäynninohjaajat

Minna Venäläinen, 7.lk
040 630 5552
Armi Partanen, 8E
050 3397836
Marjut Kettunen
050 568 8248
Niina Joronen, 9D
0400 353204
Ann-Mari Willman, 9J
0400 316 510
Alakoulu:
Aira Koikkalainen
Meri Kettunen
Seija Bollström
040 674 2641

1-2lk alakoulu
Maija Kazera
Heini Lähteenkorva
Heidi Suomalainen
Pia Ahonniska
050 410 6725

Liperin koulun opettajat 2019-20

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@edu.liperi.fi

A Ahonniska Pia luokanopettaja
E Ekroos Hans erityisluokanopettaja
Eronen Virpi apulaisrehtori
Eskman Pia erityisluokanopettaja
F Flinkman Sanna tekstiilityön lehtori
H
Hirvonen Minna englannin ja ranskan kielten lehtori
Hurmekoski Isto englannin ja saksan kielen lehtori
Huttunen Tarja matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Hyttinen Minttu erityisopettaja
I Ikonen Antti rehtori
J Jormanainen Esa historian ja yhteiskuntaopin lehtori
K Karjalainen Risto poikien liikunnan lehtori
Kazera Maija luokanopettaja, 1A
Koikkalainen Hanna
Koistinen Tiina
luokanopettaja, 5A
resurssiopettaja
Komi-Laine Pia äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Kortelainen Tanja biologian, maantiedon ja terveystiedon lehtori
Kosonen Juha luokanopettaja, 4.lk
Kröger Heli erityisopettaja
Kröger Janne erityisluokanopettaja
Kärki Pekka matemaattisten aineiden lehtori
L Lähteenkorva Heini
Laubert Tarja
Loimi Nina
luokanopettaja, 1B
erityisopettaja
englannin ja venäjän kielen lehtori
M Maaranen Susanna erityisopettaja
Miettinen Heini
Määttänen Aila
uskonnon lehtori, vs.
opinto-ohjaaja
Mölkänen Päivi matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
N Natunen Pieta erityisluokanopettaja
Nousianen Riikka biologian ja maantiedon lehtori
P Parkkinen Sanna alakoulun apulaisjohtaja, erityisluokanopettaja
  Pesonen Yrjö historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Pietarinen Liisa opinto-ohjauksen lehtori
Piirainen Pilviliina
Pirhonen Sari
musiikin opettaja
englannin ja saksan kielen lehtori
Pulkkinen Kirsi kotitalouden lehtori
Püss Pille liikunnan ja terveystiedon lehtori
R Riekki Elina kuvataiteen lehtori
Räisänen Anna-Leena luokanopettaja, 3.lk
S Saharinen Jukka teknisen työn lehtori
Sjöblom Sari
Suomalainen Heidi
tyttöjen liikunnan lehtori
luokanopettaja, 2.lk
Suvinen Outi luokanopettaja, 5B
T Tahvanainen Aino
Talvivaara Tanja
Tanskanen Irina
kotitalousopettaja
ortodoksiuskonnon opettaja
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Timonen Pia
Turunen Joonas
ruotsin ja saksan kielen lehtori
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
V Varis Helli ruotsin ja saksan kielten lehtori
Vänskä Pirjo kotitalouden ja terveystiedon opettaja
Volmanen Lauri luokanopettaja, 6.lk