Opetussuunnitelma

Voimassa (1.8.2016 alkaen) olevat muut opetukseen liityvät suunnitelmat Liperin koulussa

Käytöksen arviointi OPS2016 seudullinen ohje
28.9.2018 / Virpi Eronen
Korjattu OPS voimassa 1.8.2018 alkaen (korjatut luvut 6 ja 12)
Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 16.11.2017
Liperin koulun kurinpitosuunnitelma 2019-20
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä OPH:n määräys 1/011/2004. OPS2016 Kurinpitosuunnitelma / Liperin Koulu / Virpi Eronen / päivitetty 7.8.2019
Liperin Koulun alakoulun arviointisuunnitelma 2018-19
Kirjannut Virpi Eronen, rehtori, 27.9.2018
Liperin koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma
Tässä toimintaohjelmamme seuraaviksi vuosiksi. Päivitetty 20.1.2017/Virpi Eronen
Liperin yläkoulun arviointisuunnitelma 2018-19
Päivitetty 28.9.2018 Virpi Eronen
Liperin koulun nivelvaihesuunnitelma 1.8.2016 alkaen
Tässä Liperin kunnan nivelvaihesuunnitelmassa on lopussa Liperin koulun vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Päivitetty 1 28.9.2018/ Virpi Eronen
Joensuun seudun ohjaussuunnitelma
Hyväksyntä 9.6.2016
JOPO eli joustava perusopetus (9lk) Liperin koulussa