Hakemukset ja luvat

Koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita

Loman hakeminen oppilaalle kesken työvuotta
Tällä lomakkeella huoltaja hakee oppilaalle lomaa koulusta esim. lomamatkan ajaksi. Palauta hakemus koulun kansliaan. Oppilas kerää poissaolon ajalta kaikilta opettajiltaan poissaoloajan tehtävät valmiiseen listaan, jonka hän saa omalta opettajalta. 22.6.2016 Virpi Eronen
Loma-ajan tehtävät lomake
Oppilas kerää lomakkeelle kaikilta opettajilta tehtävät, jotka hänen on suoritettava myönnetyn loman aikana. Hän sopii myös loman aikana mahdollisesti olevien kokeiden suorittamisen. Kokeita ja tehtäviä voi suorittaa etukäteen. Ennen lomalle lähtöään oppilas näyttää täytetyn lomakkeen luokanvalvojalle, joka allekirjoittaa sen.
Oppilaaksi ilmoittaminen
Tällä lomakkeella haet koulupaikkaa koulusta toiseen vaihtavalle tai uudelle 1lk oppilaalle.