Puhalletaan yhteen hiireen -hanke

Ajankohtaista

31.5.2017
Puhalletaan yhteen hiireen -hankkeen oppimisprojektit on toteutettu kouluilla lukuvuoden aikana. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytettiin oppimisessa monipuolisesti ja innovatiivisesti sekä oppimisen kohteena että välineenä. Oppimisprojektien lopputuotokset julkaistaan tällä sivustolla. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille kouluille ja Opetushallitukselle hankkeen mahdollistamisesta!

15.8.2016
Varsinaiset oppimisprojektit alkavat kouluilla ja kestävät tämän lukuvuoden ajan. Loput laitehankinnat toimitettu kouluille.

25.5.2016
Osa laitehankinnoista toimitettu kouluille. Loput (mm. läppärit, tabletit) ICT-yksikkö toimittaa syksyllä.

21.3.2016
Laitehankintoja tehdään

8.12.2015
Puhalletaan yhteen hiireen -hankkeen toteutettavat oppimisprojektit valittu

23.9.2015
Puhalletaan yhteen hiireen -hankkeet oppimisprojektirahoitukset haettavissa 13.11. mennessä.

1.8.2015
Laukaan kunnassa on käynnissä 2015-2017 Opetushallituksen rahoittama tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishanke Puhalletaan yhteen hiireen.

Toteutettavat oppimisprojektit valittu!

Laukaan kunnan perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan kehityshankkeen Puhalletaan yhteen hiireen oppimisprojekteista on sivistystoimen johtajan päätöksellä valittu toteutettavaksi ohessa mainitut hankkeet.

Oppimisprojektien hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon 1) projektin laajuus ja innovatiivisuus, 2) projektin osallistavuus ja toisinnettavuus sekä 3) koulun olemassa oleva laitekanta. Kaikilta hakemuksen lähettäneiltä kouluilta tuli valituksi ainakin yksi oppimisprojekti. Osassa oppimisprojekteista laitehankintoja on yhdistetty.

Hankittavat laitteet ja niiden määrät selviävät lopullisten hintatietojen ja budjetin valmistuttua. Oppimisprojektit toteutetaan lukuvuonna 2016-2017. Rahoituksen käyttämiseen liittyy projektikohtaisesti sovittava raportointivelvoite. Raportin tulee olla valmis kevätlukukauden 2017 loppuun mennessä.

Toteutettavat oppimisprojektit ja alustavat laitehankinnat:

 • Haapalan koulu: Digikasvio (digikameroita)
 • Kirkonkylän koulu: Towards cultural interaction (tablet-laitteita, digikameroita)
 • Kirkonkylän koulun YPR: Oppimispelit iPadilla (tablet-laitteita)
 • Kuhaniemen koulu: Kotikylä tutuksi (tablet-laitteita)
 • Kuusan koulu: Kuvakulma (digikameroita)
 • Leppäveden koulu: Tekniikalla liikkumaan (tablet-laitteita, askelmittareita)
 • Lievestuoreen koulu: Luonto lähelle (mittauslaitteita)
 • Lievestuoreen koulu: Mobiililaatua Lievestuoreen liikunnanopetukseen (tablet-laitteita, videoprojektori)
 • Sydän-Laukaan koulu: Yhteisöllinen verkkolehti (laitehankinnat enimmäisbudjetti huomioiden)
 • Vehniän koulu: Takapihan sankarit (mittalaitteita, mikroskooppeja)
 • Vihtavuoren koulu (ala): Olisitko mun pädi? (tablet-laitteita)
 • Vihtavuoren koulu (ylä): Kuvataiteen mediapaja (tietokoneita, oheislaitteita)
 • Vihtatuoren koulu (ylä): Vipinää liikuntatunteihin, aktiivisuutta arkeen (ratkaisu sykkeen ja aktiivisuuden mittaamiseen)
 • Savion, Tarvaalan ja Vuonteen koulut: Liiteri – Liittää eri kylien koulut ekologiseen oppimisympäristöön (tablet-laitteita, mikroskooppeja)

Lisäksi hankitaan kaikkien koulujen yhteiseen käyttöön lainattavaksi Lego EV3 ohjelmoitavia robotteja, iPad Air mobiililuokka ja 3D-tulostin.

Samassa yhteydessä hankitaan päivähoidon/erityispäivähoidon pilottikäyttöön tablet-laitteita.

Oppimisprojektirahoitus haettavissa

Laukaan kunnassa tänä syksynä aloitettu Puhalletaan yhteen hiireen (PYH) -hanke julistaa haettavaksi hankerahoitusta kunnan perusopetuksen kouluille innovatiivisten tieto- ja viestintätekniikan oppimiskäytänteiden kehittämiseen. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja Laukaan kunta.
Jokainen opettaja on oman opetustyönsä asiantuntija ja Puhalletaan yhteen hiireen -hanke kannustaa kaikkia perusopetuksen opettajia kehittämään omaa opetustyötään tieto- ja viestintätekniikan saralla. Nyt juuri sinulla on mahdollisuus päästä toteuttamaan omia tai lainattuja ideoita, uneksittuja unelmia tai villejä visioita. Miten sinä haluaisit käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessasi?
Oppimisprojektien painopisteitä ovat:
 1. Sosiaalisten taitojen ja koulujen yhteisöllisyyden kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla sekä vastuullinen toimiminen verkossa
 2. Pelillisyys ja pelioppiminen liikunnassa, liikkumaan kannustaminen tieto-ja viestintätekniikan keinoin
 3. Paikallinen luonto ja ympäristötietoisuus, oman luontoympäristön tutkiminen, dokumentointi ja suojelu soveltaen tieto- ja viestintätekniikkaa
Koko koulu, opettajaryhmä tai yksittäinen opettaja voi esittää toteutettavaksi oppimisprojekteja, jotka liittyvät johonkin edellä mainituista painopisteistä. Toteutettavaksi valitut projektit saavat hankkeen rahoista rahoitusta laitehankintoihin sekä pedagogista ja teknistä tukea oppimisprojektin aikana. Toteutettavat oppimisprojektit tuottavat projektin aikana yhdessä oppijoiden kanssa projektikuvauksen ja muuta siihen liittyvää materiaalia verkkoon. Hankitut laitteet ovat projektin aikana ensisijaisesti osallistuvien opetusryhmien käytössä. Projektin jälkeen laitteet jäävät koulun käyttöön.
Toteutettavia projekteja valitessa otetaan huomioon:
 1. oppimisprojektin laajuus ja innovatiivisuus
 2. oppimisprojektin osallistavuus ja toisinnettavuus
 3. koulun olemassa oleva laitekanta
Hakemukset lähetetään sähköisellä lomakkeella pe 13.11. mennessä. Lomakelinkki on opettajille lähetetyssä sähköpostissa tai saatavissa hankekoordinaattorilta.

Lisätietoja:
Ville Heilala
hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Hankkeen painopisteet ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja koulujen laitekantaa tvt:n opetuskäytön strategian mukaisesti. Hankkeella on seuraavat painopisteet:
 1. Kunnan yhteinen tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma: luodaan yhteinen tvt-ops uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti.
 2. Koulujen yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittäminen: kehitetään koulujen yhteinen verkkoympäristö yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuksen tueksi.
 3. Sosiaalisten taitojen kehittäminen ja vastuullinen toimiminen verkossa.
 4. Pelillisyys ja pelioppiminen liikunnassa: otetaan tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet käyttöön liikunnan opetuksessa.
 5. Paikallinen luonto ja ympäristötietoisuus: sovelletaan tieto- ja viestintätekniikkaa oman luontoympäristön dokumentoinnissa ja tutkimisessa.
 6. Opettajien täydennyskoulutus: järjestetään opettajille koulutusta ja pedagogista tukea Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian mukaisesti.
 7. Tvt:n opetuskäytön ohjausryhmän perustaminen: kehitetään toimiva käytäntö pitkäjänteiselle tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistyölle kunnassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä