Etäopetus

Etäopetustoimintamalli poikkeustilanteissa

Etäopetusjärjestelyjä tehdään tilanteissa, joissa yksittäinen oppilas opiskelee muualla (esim. sairauden vuoksi) tai suurempi joukko opettajia tai oppilaita ei voi osallistua opetukseen (esim. opettajan ja oppilaiden pitkä välimatka).

Oppilaalla on oikeus opetukseen myös poikkeustilanteessa. Tällä ohjella helpotetaan etäopetuksen käynnistämistä tilanteessa, jossa ei ole ollut aikaa valmistautua asiaan ennalta. Tavoitteena on turvata oppilaan ja opettajan vuorovaikutus ja oppiminen mahdollisimman hyvin poikkeustilanteesta huolimatta. Laadukas etäopetus vähentää myöhempää tarvetta oppilaan tuelle, esimerkiksi tukiopetukselle.

Pedagogisesti huomioon otettavat asiat

Mikä on opetuksessa oleellista?
 • Keskitytään tärkeimpiin ja keskeisimpiin tavoitteisiin ja sisältöihin
  • Onko mahdollista vähentää opiskeltavia aineita? (vuosisuunnitelman muutos)
 • Luodaan selkeät ohjeet ja aikataulut päivälle. Missä ja milloin ohjeet jaetaan (esim. aamulla Pedanetissa)?
 • Kuinka paljon opiskellaan itsenäisesti ja paljonko on etäopetusta?
  • Pelkästään itsenäistä opiskelua ei voi olla
  • Etäopetuksella tuetaan oppilasta ja luodaan hänelle mahdollisuus kysyä asioita
  • Opiskelua voidaan myös kontrolloida/seurata etäyhteydellä (kuvayhteys, kuvat läksyistä)
  • Miten järjestetään erityisoppilaiden opetus?
 • Miten arvioidaan? Minkälaisia kokeita pidetään? (esim. Koe kirjan kanssa, koe Forms-kyselylomakkeella)
Oppilaiden iän huomioiminen
 • Mitä pienempi oppilas, sen selkeämmät ohjeet yksikanavaisesti (esim. ohje joko Pedanetissa tai Wilmassa) ja sen suurempi tarve huoltajan/aikuisen avulle tehtävien tekemisessä. 
 • Isommalta oppilaalta voi vaatia enemmän. Hän voi esimerkiksi katsoa itse ohjeet Pedanetista tai Wilmasta ja tehdä tehtävät sähköisessä oppimisympäristössä.
 • Myös se, millä tavalla oppilaat ovat tottuneet opiskelemaan määrittelee, mitä heiltä voi vaatia. 
Onko oppilaalla yhteydet mahdollistava laite kotona?
 • Älypuhelimella pääsee hyvään alkuun
 • Jos oppilaalla ei ole kotona käytettävissä tietokonetta, voiko koululta lainata laitetta kotiin?
 • Jos laitteita luovutetaan, ne luovutetaan vain huoltajan kuittausta vastaan
  • Oppilaan on tullut jo koulussa kirjautua ko. laitteella sisään, jotta hän pääsee siihen kirjautumaan myös kotona. Mikäli koulussa on käytössä periaate, että oppilas käyttää koulussa ollessaan aina saman numeroista konetta, oppilaan käyttämä laite on helppo tunnistaa ja luovuttaminen on helppoa. Kirjautuminen kotona tällaisella koneella onnistuu varmasti. Tutoropettajat osaavat tarkistaa, onko oppilas käyttänyt konetta.
  • Jos salasana vanhentuu etäopetuksen aikana, koulun laitteelle kirjaudutaan kuitenkin edelleen vanhalla salasanalla. Se ei vaihdu uuteen ennen kuin laitteella on kerran kirjauduttu Laukaan verkossa. Office 365 -pilvipalvelun salasana kuitenkin vaihtuu.
 • Luokassa olevat oppilaat tarvitsevat kuulokkeet, jos verkkoistunnossa on useampia osallistujia. Kotoa saattaa löytyä kuulokkeet - niitä kannattaa käyttää.
 • Kuvayhteys voidaan luoda puhelimella tai web-kameralla sovelluksien avulla (esim. Teams, Skype, Whats App, Messenger, Zoom).
 • Onko kotona internetyhteys käytettävissä? Internetyhteys voidaan luoda myös puhelimen internet-yhteyspisteen kautta (Hotspot).
Onko opettajalla yhteydet mahdollistava laite kotona?
 • Oma työkannettava otetaan kotiin. Jos tämä ei ole mahdollista, otetaan oppilaskannettava koululta lainaan. Laitteissa on tärkeää nettikamera ja kuulokkeet.
 • Varmista laitteiden toimivuus. Päivitä. Muista laturi - etäyhteys kuluttaa paljon virtaa.
 • Helpota työskentelyäsi lataamalla Teamsin ja One Noten työpöytäversiot koneellesi. Kiinnitä alapalkkiin. Kirjaudu niihin työpaikalla ja pyydä apua, jos kirjautuminen ei onnistu.
Opettajien osaaminen, jaksaminen ja rohkeus kokeilla
 • Yhtäkkinen etäopetustilanne on kuormittava. Etäopetus ei ole perusopetuksessa normaali opetusmenetelmä.Tärkeää on uskaltaa rohkeasti kokeilla uutta matalalla kynnyksellä. 
 • Opettajan on saatava tukea tilanteesta huolimatta. Tutoropettajat huolehtivat tarvittavat työkalut ja tuen opetukseen.
  • Pääsääntönä on pyytää tukea oman koulun tutoropettajalta.
  • Onko kunnassa/koulussa päivystävä tutoropettaja, johon voi ottaa yhteyttä? 
Verkko-opiskelussakin on oltava pelisäännöt
 • Kuka johtaa puhetta, kenellä on puheenvuoro, kenen mikrofoni on päällä/pois?
 • Miten pyydetään puheenvuoroa?
 • Milloin kamera on päällä/pois?
 • Mitä asioita laitetaan pikaviestinä?
  • Pysytään asiassa, ei spämmitä verkkokokouksessa

Etäopetukseen siirtyminen vaiheittain

Yllättäen alkava etäopetus käynnistetään vaihe vaiheelta. Edetään opettajalle sopivalla vauhdilla ja osaamisen lisääntyessä kokeillaan lisää.

Etäopetuksessa käytetään kaikilla luokan oppilailla olevia tunnuksia ja sovelluksia (esim. Office 365, Pedanet, Wilma). Opettajille järjestetään riittävä tuki etäopiskelun toteuttamiseen.

Jos poikkeukselliset opetusjärjestelyt kestävät pitkään, on uskallettava kokeilla ja testata uutta rohkeasti. Kokeilun jälkeen voi aina palata käyttämään Wilmaa tehtävienannossa. Kuten normaalistikin Wilma toimii jatkuvasti perusviestinnän kanavana.
Etäopetuskuva.jpg

Tehtävienannosta kohti verkko-opetusta

VAIHE 1: A) Lähetetään Wilmassa toimintaohjeet koteihin ja muille opettajille 
 • Ohjeet käytännön asioista
 • Kuinka viestintä tapahtuu?
 • Milloin ja miten opettaja on tavoitettavissa? Miten hän ilmoittelee itsestään?
 • Viestitään mieluummin liian usein kuin liian vähän.
B) Lähetetään Wilmassa ensimmäiset ohjeet, mitä opiskellaan.
 • Tämä yhdessä Pedanetin julkisen ympäristön kanssa voi jo riittää pienempien oppilaiden tehtävienantokanavaksi. Viestiminen tapahtuu vanhempien kautta Wilmassa.
 • Luodaan verkko-oppimisympäristöt ryhmille (Pedanet, Teams, One Note/Luokan muistikirja), ja ohjeistetaan oppilaat niiden pariin. Ohjeet Teams-ryhmän/tiimin luomiseen 
VAIHE 2: Opettajat muodostavat oman sähköisen opehuoneen Teams+One Note yhdistelmällä.  Teamsin kautta opettajainkokoukset ja etäopetus onnistuu täysipainoisesti. Opettajien materiaalit voidaan jakaa (ja näin helpottaa kollegan työtä) ja asiakirjoja voidaan työstää yhdessä. Oppilaalle voi jakaa tehtäviä, materiaaleja ja linkkejä. Oppilaiden kanssa voi viestiä tai keskustella videopuhelinyhteydellä. Opettaja voi myös näyttää materiaalia omalta laitteeltaan. Oppilaat voivat työstää ja palauttaa tehtäviä, arviointi onnistuu. 
 • Opettajien tavoitteena on harjoitella sovelluksen toimintaa ja saada viestintäkanava. Pidetään verkossa esim. opettajainkokous, jokainen opettaja eri luokassa.
  • Opetellaan puhumaan vuorotellen - yksi käyttäjä kerrallaan äänessä. Muilla käyttäjillä mikrofoni mykistettynä.
  • Harjoitellaan pikaviestimistä
 • Teams ja One Note toimivat tietokoneella selaimessa tai työpöytäversiona. Tabletille ja puhelimelle ladataan sovellus (Android/iOs)
  • Suositellaan Google Chrome ta Microsoft Edge -sovellusta
  • Ei käytetä Internet Explorer -selainta (tuki lopetettu)
 • Liityntälinkit jaetaan wilmassa tai sähköpostissa (Ohje)
 • Tutoropettaja neuvoo ja auttaa 
VAIHE 3: Opettaja muodostaa videopuheluyhteyden oppilaisiin. Jos oppilaita on runsaasti opettajaa kohden, toimitaan esim. lukujärjestyksen aikataulutuksella. Käytettävä alusta Teams. Videopuheluyhteys Teamsissa onnistuu myös älypuhelimella. Välitä ohjeet liittymiseen wilma-linkkinä kotiin. Ohjeet linkittämiseen Wilma ja sähköposti -sivulla. 
 1. Opettaja muodostaa oman videokokouksen. Linkki ohjeeseen.
 2. Jaetaan kutsulinkki oppilaille Wilman kautta.
  • Jos oppilas liittyy puhelimella, linkkiä voi jakaa myös esim. Whatsapin kautta.
  • Pienemmille oppilaille voi pitää yhteyttä vanhempien avustuksella. Linkki liitetään vanhempien Wilmaan.
  • Tutoropettaja auttaa tarvittaessa yhteyden muodostamisessa
VAIHE 4: Opettaja muodostaa oman verkko-oppimisympäristön. Opettaja käyttää itselle tutuinta ja helpointa alustaa. Laukaassa käytössä mm. Microsoft Teams, Class Notebook/Luokan muistikirja ja Pedanet.
 1. Opettaja luo itse tai tutoropettajan avulla verkko-oppimisympäristön.
 2. Toimintaohjeet ympäristössä toimimiseen koteihin Wilma-viestinä. Viestiin voi liittää dokumentteja linkkinä (ohje )

VAIHE 5: Opettaja yhdistelee eri alustoja ja sovelluksia
 • Huolehdi, että myös oppilaat osaavat käyttää sovelluksia.