2. luokka -> 3. luokka

2. luokka -> 3. luokka

Edistyminen kielellisissä valmiuksissa:

 • mekaaninen lukunopeus (hyvä: 65 sanaa/minuutti)
 • luetun ymmärtäminen (mitataan testeillä ja jatkuvalla arvioinnilla)
 • kirjoittaminen: lyhyet lauseet, ymmärtää lause-käsitteen
Vuorovaikutustaidot:
 • osaa pyytää apua tarvitessaan
 • osaa kysyä lisätietoa oman tietämyksensä selkeyttämiseksi
 • osaa odottaa omaa vuoroaan erilaisissa oppimistilanteissa
 • osaa kuunnella keskittyen
 • osaa ilmaista itseään eri keinoin ja kertoa mielipiteensä
 • osallistuu vuorovaikutustilanteisiin/keskusteluun eri tilanteissa

Edistyminen työskentelytaidoissa:

 • taito työskennellä itsenäisesti
 • taito työskennellä parin kanssa ja ryhmässä; omasta osuudesta huolehtiminen ja muiden huomioonottaminen
 • oma-aloitteinen työn aloittaminen
 • pitkäjänteinen työskentely
 • omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä huolehtiminen