Hyvän ja oikeudenmukaisen arvioinnin sekä hyvien työskentelytaitojen kuvaus

Hyvän ja oikeudenmukaisen arvioinnin sekä hyvien työskentelytaitojen kuvaus

Osio on tehty yhdessä oppilaiden kanssa vuosiluokittain. Opettajat noudattavat arvioinnissa Kuopion kaupungin (Juankosken kaupungin) opetussuunnitelmaa. Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaiden näkemykset hyvästä ja oikeudenmukaisesta arvioinnista ja hyvistä työskentelytaidoista.

Oppilailta on kysytty seuraavat kysymykset:

Mitä hyvä ja oikeudenmukainen arviointi tarkoittaa?

Mitä hyvä tuntityöskentely tarkoittaa? (mitkä ovat tuntityöskentelyn tavoitteet, miten tuntityöskentelyä arvioidaan)

Mitä hyvä ryhmätyöskentely tarkoittaa? (mitkä ovat ryhmätyöskentelyn tavoitteet, miten tuntityöskentelyä arvioidaan)

Mitä hyvä kotitehtävien tekeminen, tehtävien tarkistaminen ja välineistä huolehtiminen tarkoittaa? (mitä kotitehtävät ovat, mikä on kotitehtävien tarkoitus, miksi kotitehtäviä tehdään, miten kotitehtäviä arvioidaan)