Koulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt

MUURUVEDEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Yleinen koulutyö

 • Kouluaikaani kuuluvat lukujärjestyksen mukainen koulupäivä ja koulun järjestämät tilaisuudet myös muualla kuin koulun tiloissa.

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja huomaavaisesti toisia oppilaita, koulun henkilökuntaa ja kouluun saapuvia vieraita kohtaan.

 • Käsittelen huolellisesti koulun omaisuutta ja käyttööni saamiani esineitä. Vahingosta ilmoitan aina koulun henkilökunnalle. Tiedän, että rikkoessani koulun omaisuutta tahallani tai laiminlyömällä annettuja ohjeita, olen aiheuttamistani vahingoista korvausvelvollinen.

 • Kouluun en tuo vaarallisia, sopimattomia tai arvokkaita välineitä, pelejä tai laitteita. Opettaja voi ottaa kouluun kuulumattomat välineet säilytykseen. Noudatan opettajien ja henkilökunnan antamia ohjeita kännykän ja mobiililaitteiden käytöstä. Karkkia ja purkkaa tuon vain opettajan luvalla.

 • Säilytän tavarat niille varatuilla paikoilla. Esim. polkupyörät laitetaan niille varattuihin telineisiin ja reput reppuhyllyyn. En lainaa toisten tavaroita ilman lupaa.

 • Tiedän, että minulla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia omasta koulunkäynnistäni tunnollisesti. Laiminlyödessäni kotitehtäväni tai rikkoessani koulun sääntöjä, opettajalla on oikeus ohjata toimintaani ja antaa rangaistuksia peruskoulusta annettujen määräysten mukaan.

 • Pyydän vanhempiani ilmoittamaan poissaolostani. Jos tarvitaan lupa poissaoloon (esim. lomamatka), pyydetään se omalta opettajalta (1-3 koulupäivää) tai apulaisjohtajalta (yli 3 koulupäivää).

 • Jos minulle sattuu tapaturma tai vahinko kouluaikana, ilmoitan siitä viipymättä välituntivalvojalle tai opettajalle, jotta saan tarvitsemani ensiavun mahdollisimman nopeasti. Tapaturmissa en myöskään jätä toista pulaan, vaan huolehdin muistakin ilmoittamalla onnettomuudesta tai vaaratilanteesta jollekin koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

 • Muuruveden koulun jokainen opettaja on myös minun opettajani. Noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

   

Koulukuljetukset

 • Minulla on oikeus kulkea koulumatkani turvallisesti ja kiusantekoa pelkäämättä. Varaan koulumatkaan riittävästi aikaa ja palaan koulusta suorinta tietä kotiin koulun päätyttyä.

 • Ollessani koulukuljetuksessa, muistan kohteliaat käytöstavat ja liikennesäännöt. En ryntäile linja-autoon tai taksiin, enkä näin vaaranna toisten turvallisuutta ja matkustusmukavuutta.

 • Kyyditystä odotan sovitulla paikalla postilaatikkojen luona ja huolehdin itse siitä, etten myöhästy kuljetuksesta.

 • Jos en kulje sovitussa kyydissä (taksi), pyrin ilmoittamaan siitä kuljettajalle, jotta hän ei odottele minua turhaan.


Välitunnit ja ruokailu

 • Koulualueeni on koulurakennus, koulun länsipiha ja siihen kuuluva pallokenttä, ei kuitenkaan jääkiekkokaukalo, eikä koulun pääty. Länsipihaa rajoittaa pohjoisessa parkkipaikka, lännessä pururata ja etelässä pallokentän takareuna.

 • Välitunnit vietän ulkona välituntialueella, enkä poistu koulun alueelta ilman erillistä lupaa. Sisällä olen vain, jos saan opettajalta luvan.

 • Välitunneilla pelaan pallopelejä vain niille varatuilla alueilla ja noudatan erikseen annettuja peli- ja keinuvuoroja. Kiipeilen vain kiipeilytelineellä.

 • Tiedän, että lumipallojen heittelystä koituu aina vaaraa, joten niiden heittely on sallittu ainoastaan palloseinään opettajan erityisellä luvalla.

 • Välitunnilla en kiusaa ketään ja kerron heti välituntivalvojalle tai omalle opettajalle, jos tiedän kiusaamista tapahtuvan.

 • Välitunnin loppumisesta ilmoitetaan kellonsoitolla ja kellon soitua menen viivyttelemättä sisälle. Jätän päällysvaatteet ja kengät niille varattuun paikkaan.

 • Ruokailuun menen oman luokkani mukana ja teen järjestäjänä ollessani järjestäjille asetetut tehtävät. 5.-6.-luokkalaiset toimivat ruokajärjestäjinä.

 • Kouluruokailussa noudatan hyviä pöytätapoja, siisteyttä ja hillittyä käytöstä. En heitä ruokaa pois, vaan otan vain sen minkä jaksan syödä. Kokoan annokseni niin, että se täyttää terveellisen lautasmallin.

 • Wc:ssä pyrin käymään välituntien aikana. Wc:ssä asioidessani noudatan erityistä siisteyttä, jotta siellä on kaikkien miellyttävä käydä.

   

  Koulu on minun työpaikkani. Huomioimalla toiset koulussa olijat, on kaikkien koulupäivä turvallinen ja mukava.

  Niistä asioista, joista järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan Muuruveden koulun opetussuunnitelmaa, Kuopion kaupungin koulutoimen ohjeita ja peruskoulua koskevia määräyksiä. Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa seuraamuksiin (perusopetuslain 35-36§:n mukaiset kurinpitokeinot, muut seuraamukset ja turvaamistoimenpiteet: mm. kasvatuskeskustelu, poistaminen luokasta, jälki-istunto, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen). Näissä tapauksissa ollaan aina yhteydessä huoltajaan.

  Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan, ja säännöt tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa päivitetään.

  Järjestyssääntöjen tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllinen ja turvallinen ympäristö kasvamiselle ja oppimiselle.

Järjestyssäännöt on päivitetty marraskuussa 2016 kuulemalla koulun henkilökunta, oppilaat, ja huoltajat.
Järjestyssääntöjä on päivitetty keväällä 2017 (yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä), tarkistettu henkilökuntakokouksessa 8/2019.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä