Arviointi

Arviointi

Arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita sekä Kuopion kaupungin (Juankosken kaupungin) opetussuunnitelmaa. Hyvän arvioinnin kuvaus sekä vuosiluokittain (1.-2.lk, 3.-4.lk, 5.-6.lk) hyvän työskentelytaidon kuvaukset on laadittu kuulemalla oppilaita ja opettajia.

Nivelvaihearvioinnissa (2.lk -> 3.lk ja 6.lk -> 7.lk) noudatetaan Kuopion kaupungin (Juankosken kaupungin) opetussuunnitelmaa .