3.-4. luokka

3.-4. luokka

HYVÄ JA OIKEUDENMUKAINEN ARVIOINTI

Hyvän ja oikeudenmukaisen arvioinnin perusteella oppilas tiedostaa sen hetkisen osaamisensa ja pystyy suuntaamaan oppimisen jatkotavoitteita tulevaisuuden rakentamista varten.

Hyvässä ja oikeudenmukaisessa arvioinnissa arvioidaan sekä osaamista että tekemistä.

Oppilaat kannattavat numeroarviointia kokeissa. Oppilaiden mielestä palautekohtia voisi lukuvuodessa olla useampia. Itsearviointia voisi olla esim. kuukausittain. Arvioitavia asioita voisivat olla esim. Miten koulu sujuu? Tuntityöskentely? Ryhmätyöskentely? Kotitehtävät, tarkistus, välineet? Toisaalta riittäväksi ja reiluksi koetaan myös kerran lukukaudessa saatava todistus.

Hyvässä ja oikeudenmukaisessa arvioinnissa arvioinnin kohteena voi olla oppilas, ryhmä, myös ohjaava aikuinen. Arviointia voi tehdä opettaja, avustaja, toinen oppilas (vertaisarvioija) ja huoltaja.

HYVÄT TYÖSKENTELYTAIDOT

TUNTITYÖSKENTELY

Oppilas tukee luokan työrauhaa, on avulias ja rauhallinen. Oppilas kuuntelee opettajan ohjeita ja viittaa, kun on asiaa.

RYHMÄTYÖSKENTELY

Oppilas huolehtii, että ryhmässä kaikki otetaan mukaan ja päätökset tehdään yhdessä. Oppilas kuuntelee toisia, antaa tilaa toisten mielipiteille ja persoonille. Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun.

KOTITEHTÄVÄT, TARKISTUS, VÄLINEET

Oppilas merkitsee kotitehtävät huolellisesti ja tekee ne huolellisesti ja siististi. Oppilas kantaa vastuun myös unohtuneista kotitehtävistä ja niiden tekemisestä.

Oppilas osallistuu tehtävien tarkistamiseen tunnilla ja pystyy tarkistamaan tehtävät myös itsenäisesti. Oppilas sietää omia virheitä ja osaa pyytää apua tarvittaessa.

Oppilas huolehtii oppikirjoista, vihkoista ja työvälineistä asianmukaisesti. Oppilas pitää oppikirjat ja välineet tallessa ja ottaa ne mukaan tarvittaessa.