1.-2. luokka

1.-2. luokka

HYVÄ JA OIKEUDENMUKAINEN ARVIOINTI

Hyvää ja oikeudenmukaista palautetta voi antaa opettaja, ja myös oppilas; molemmissa tapauksissa on tärkeää kannustava ote. Arviointi tulee olla kaikille oppilaille tasapuolista.

HYVÄT TYÖSKENTELYTAIDOT

TUNTITYÖSKENTELY

Oppilas antaa toisille oppilaille työrauhan, on rauhallinen, ei kerro toisille vastauksia suoraan, kuuntelee toisia (aikuisia ja lapsia) ja keskittyy omaan työhön.

RYHMÄTYÖSKENTELY

Ryhmätyöskentelyssä oppilas ottaa toiset oppilaat mukaan ja toisten mielipiteet huomioon. Ryhmässä oppilas pystyy auttamaan ja kannustamaan toisia. Oppilas tekee sitä, mitä on sovittu.

KOTITEHTÄVÄT, TARKISTUS, VÄLINEET

Kotitehtävät tukevat oppilaan koulussa oppimaa; kotitehtävissä opittua kerrataan. Oppilas tekee kotitehtävät siististi.

Lukuläksyn tekemisen voi huoltaja varmistaa nimikirjoituksella.

Oppilas huolehtii omista koulutavaroista, jotta ne löytyvät tarvittaessa. Oppilas huolehtii myös koulun yhteisistä tavaroista ja välineistä.