Oppimisen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet Jynkän koulussa


Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa pyritään ilmiölähtöiseen toimintatapaan. Tarkoituksena on oppia uusia asioita eri oppiaineiden sisältöjä yhdistellen mahdollisimman monimuotoisesti. Oppilaat saavat kokemuksia eri aistien kautta. Oppilaita ohjataan toimimaan monenlaisissa ryhmissä mahdollisesti myös yli luokkarajojen. Oppimiskokonaisuuksien sisältöjä suunnitellessa lähtökohta on oppilaiden oma elinympäristö ja sieltä nousevat ilmiöt. Sidosryhmiä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosittaiset teemat ja sisällöt sekä toteuttamistavat täsmennetään koulun vuosisuunnitelmassa.

Linkki vuosisuunnitelmaan:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä