Uskonto ja historia (TeTe)

Yleistä arvioinnista

Historiassa, yhteiskuntaopissa ja evankelisluterilaisessa uskonnossa käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä alkaen tuntinäytöistä ja -tehtävistä, itsenäisiin tehtäviin ja ryhmätöihin erilaisia läksynkuulusteluja ja kokeita unohtamatta aina oppilasryhmän ja oppilaan tarpeen mukaan. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan oppilaan tunneilla aineeseen osoittama kiinnostus, asenne ja työskentelyn tunnollisuus. Oppilaita kannustetaan itsearviointiin aina tilaisuuden tullen.

Arviointiperusteita, pisteytystietoja ja koetulkki

Arviointiperusteita, pisteytystietoja ja koetulkki
Tässä tiedostossa on Teille tietoja Teppo Tervon arviointiperusteista ja pisteytysjärjestelmästä. Moniste sisältää myös koetulkin eli tietoja siitä, miten koearvosanat muodostuvat Teppo Tervon opettamissa aineissa. Ja viimeisenä monisteessa on ohjeet lähteiden merkitsemiseen. Moniste on jaettu myös oppilaille ja liimattu vihkoon.
Edellisen doc-versio

7. luokan historia

Suomen autonomian perustehtävä
Suomen autonomian perustehtävän monistettava osa
Suomen autonomian aukkotehtävään liittyvät tehtävät
Suomen autonomian aukkotehtäviin liittyvät tehtävät monistesarjana.
Tästä alkaa kevään osuus 7. luokan historiasta - yläpuolella olevat materiaalit liittyvät siis syyslukukauteen!
Kevätlukukauden materiaalit alkavat tästä!
7. luokan historia - KOOTUT OHJEET 18.3.2020 ALKANEEN KOULUSULUN AJAKSI!
Tässä on Teppo Tervon opettamille 7. luokan historian ryhmille kootut ohjeet 18.3.2020 alkaneen koulusulun ajaksi. Ohjeita päivitetään tarpeen vaatiessa.
Maailmanhistorian tärkeimpiä asioita 1800-luvun alusta Venäjän vallankumouksiin Suomen itsenäistymisellä & sisällissodalla ryyditettynä (Tunniste: 7HI-18A50)
7. luokan historian keväällä järjestettävän pääasiassa maailmanhistoriaa käsittelevän kokeen ensimmäinen pohjamoniste.
7. luokan maailmanhistorian muistiinpanomoniste
7. luokan historian keväällä järjestettävän pääasiassa maailmanhistoriaa käsittelevän kokeen toinen pohjamoniste. Monistesarjan lopussa olevat kysymykset ovat (ainakin aihepiireiltään) mahdollisia koetehtäviä, joten niihin kannattaa tutustua kokeeseen lukiessa.
TEHTÄVÄT - Maailmanhistorian tärkeimpiä asioita 1800-luvun alusta Venäjän vallankumouksiin Suomen itsenäistymisellä & sisällissodalla ryyditettynä
Tässä tiedostossa on kootusti keväällä järjestettävän pääasiassa vuosien 1789-1919 väliseen maailmanhistoriaan keskittyvän alueen perustehtävät. Lisäksi koealueeseen kuuluvat Suomen itsenäistyminen 6.12.1917 ja Suomen sisällissota 1918, joita tässä tiedostossa olevissa tehtävissä käsitellään myös.

Tehtävien tarkoituksena on antaa runko oppilaiden tekemille muistiinpanoille ja tukea oppilaita asioiden selvittelyssä, tehtävien muistiinpanojen tyyli on vapaa - saa tehdä siis esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla, ajatuskartoilla, iskusanoilla, kokonaisilla lauseilla... tai millä tavalla oppilas nyt haluaakaan. Asian selvittäminen itselle pakollista, tyyli vapaa.
7. luokan historian PROJEKTITEHTÄVÄ!
Tässä on kyseessä tämän kevään 7. luokan historian projektitehtävä. Tavoitteena on laatia vähintään 50/60/75 (minimimitta riippuu valitusta vaihtoehdosta) sanan mittainen asiateksti 7. luokan maailmanhistoriasta eli 1789-1919 välisestä ajasta (tai Suomen 1917-1918 tapahtumista).

Tämä tehtävä arvioidaan asteikolla 0-4/5 osana koetta - painoarvo tulee olemaan suurempi kuin yksittäisillä viikkotehtävillä!

Tämän tehtävän viimeinen palautuspäivämäärä on keskiviikko 22.4.2020 kello 15:00 (riippumatta siitä pidetäänkö tänä keväänä enää lähiopetusta vai ei).

8. luokan historia

8. luokan historian perusmuistiinpanot
Vanhan opetussuunnitelman mukaiset perusmuistiinpanot 8. luokan historian alkuosaan. Muistakaa näitä käyttäessänne, että 8. luokan oppimäärä alkaa vasta kappaleesta 5. Itsenäisen Suomen alku.
Toisen maailmansodan jälkeinen aikajana
Edellisen aikajanan (I MS-II MS:atomipommi) tapaan esimerkiksi ajatuskartoin täydennettävä aikajana toisesta maailmansodasta nykypäivään.
II maailmansodan jälkeinen maailma
II maailmansodan jälkeinen maailma -moniste tunnistuskoe 2:sta varten. Tämä on kokeen varsinainen koealue huhtikuussa 2021 pidettävälle kokeelle.

7. luokan evankelisluterilainen uskonto

7. luokan evankelisluterilainen uskonto - KOOTUT OHJEET 18.3.2020 ALKANEEN KOULUSULUN AJAKSI!
Tässä on Teppo Tervon opettamille 7. luokan evankelisluterilaisen uskonnon ryhmille kootut ohjeet 18.3.2020 alkaneen koulusulun ajaksi. Ohjeita päivitetään tarpeen vaatiessa.
Lähi-idän uskontojen perusmuistiinpanot
Lähi-idän uskontojen perusmuistiinpanot (word-versio)
T. Tervo: Kirkkohistoriaa 7. luokkalaisille (tekstiversio)
Kirkkohistorian tiivistelmä peruskoulun 7. luokkalaisille - pohja seuraavalle aukkotehtävälle & sitä seuraavalle arvoitustehtäväkokonaisuudelle.
T. Tervo: Kirkkohistoriaa 7. luokkalaisille (aukkotehtävä)
Kirkkohistorian tiivistelmä aukkotehtävän muodossa peruskoulun 7. luokkalaisia varten - pohjautuu edelliseen tiivistelmään.
Kuvatekstitehtävä Lähi-idän uskontoihin ja kirkkohistoriaan
Kyseessä on asteikolla 0-4/5 osana koetta arvioitava tehtävä, jossa tarkoituksena on laatia kaksi vähintään 50 sanan mittaista kokonaisin lausein laadittua tekstiä kuvateksteiksi internetistä löydetyille kuville. Toisen kuvatekstin saa tehdä halutessaan korkeintaan kolmen hengen ryhmissä, toinen on tehtävä yksin.
Kirkkohistorian arvoitustehtävät + arvioitava soveltava tehtävä
Kirkkohistorian arvoitustehtävät ja arvioitava soveltava tehtävä. Perustuu edellä oleviin teksteihin.

8. luokan evankelisluterilainen uskonto

8. luokan evankelisluterilainen uskonto - KOOTUT OHJEET 18.3.2020 ALKANEEN KOULUSULUN AJAKSI!
Tässä on Teppo Tervon opettamille 8. luokan evankelisluterilaisen uskonnon ryhmille kootut ohjeet 18.3.2020 alkaneen koulusulun ajaksi. Ohjeita päivitetään tarpeen vaatiessa.
8. luokan uskonnon perusmuistiinpanot (itämaiset uskonnot ja kirkot nykypäivänä)
8. luokan evankelisluterilaisen uskonnon perusmuistiinpanot opiskelun tueksi.
Kuvatekstitehtävä itämaisiin uskontoihin ja selostus annetusta kirkkokunnasta
Kyseessä on asteikolla 0-4/5 osana koetta arvioitava tehtävä, jossa tarkoituksena on laatia...
A) vähintään 50 sanan mittainen kokonaisin lausein laadittu teksti kuvatekstiksi internetistä löydetylle itämaisiin uskontoihin liittyvälle kuvalle. Itämaisia uskontoja ovat: hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, kungfutselaisuus ja šintolaisuus.
B) vähintään 50 sanan mittainen kokonaisin lausein laadittu esittelyteksti oppilaalle määrätystä kristillisestä kirkkokunnasta. Jos oppilas ei ole vielä saanut kirkkokuntaa, josta laatia esittelytekstin, niin sitä voi tiedustella Wilma-viestillä opettajalta.
Toisen tekstin saa tehdä halutessaan korkeintaan kolmen hengen ryhmissä, toinen on tehtävä yksin.
8. luokan uskonnon käsitetehtävä 1A & 1B
8. luokan uskonnon kaksiosainen arvioitava käsitetehtävä.
Tekstitehtävä kirkkokunnista
8. luokan uskonnon arvioitava tehtävä.

9. luokan evankelisluterilainen uskonto

9. luokan evankelisluterilaisen uskonnon perusmuistiinpanot
9. luokan evankelisluterilaisen uskonnon perusmuistiinpanot suorana tekstinä ilman aukkotehtäviä.
Edellisen PDF-versio
Edellisen PDF-versio neljä sivua sivulleen tulostettuna.
9. luokan evankelisluterilaisen uskonnon perusmuistiinpanot aukkotehtävillä
9. luokan evankelisluterilaisen uskonnon perusmuistiinpanot aukkotehtävillä ryyditettynä.
Edellisen PDF-versio
Edellisen PDF-versio neljä sivua sivulleen tulostettuna.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä