Fysiikka

Fysiikan arviointi

Fysiikan ja kemian arvosanaan vaikuttaa mm. seuraavat asiat:

- kokeet

- tuntiaktiivisuus (tuntitehtävien tekeminen, osallistuminen, kuunteleminen ja keskittyminen tunneilla)

- kokeellinen työskentely ja työturvallisuuden noudattaminen

- kokeellisen työskentelyn raportointi

- kotitehtävien tekeminen

- ryhmässä työskentely

- Tehtävävastaukset kirjoitetaan kokonaisin lausein, hyvää suomen- ja "tiede"-kieltä käyttäen.

- Päättöarvioinnissa otetaan huomioon sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan arvioinnit siten, että arvosanan painotus on kahdeksannen luokan arvosanassa (vanha ops, ei koske 7. luokan oppilaita)