Koulun järjestyssäännöt

Yleistä

Säännöt ovat jo luonnostaan lähtökohtana hyvän järjestyksen toteumiselle.

Järjestyssäännöt luodaan edistämään koulun sisäistä järjestystä, oppilaan koulutyön sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt linjaavat monipuolisesti opetusta lainsäädännön nojalla järjestettyä koulujen työsuunnitelman mukaista opetusta. Myös koulun muu toiminta sisältyy niihin. Koulumme järjestyssäännöt on laadittu opetushallitus ohjeistuksen mukaisesti.