Matematiikka

Matematiikan arviointi

Matematiikan arvosanaan vaikuttaa mm. seuraavat asiat:

- kokeet

- tuntiaktiivisuus (tuntitehtävien tekeminen, osallistuminen, kuunteleminen ja keskittyminen tunneilla)

- kotitehtävien tekeminen (Tehtävävastaukset kirjoitetaan välivaiheineen hyvää matematiikan kieltä käyttäen. Sanallisiin tehtäviin kirjoitetaan erillinen vastaus.)

- toisen oppilaan oppimisen tukeminen (yhteistyötaidot)

- pyytää apua tarvittaessa (oppilastoverilta, opettajalta, tukiopetus)