Tietotekniikka

Jynkänlahden koulu - ATK opetus

Valinnaisilla ATK-tunneilla saadaan monipuoliset valmiudet käyttää tietokonetta työvälineenä. Kehitetään luovaa ajattelua sekä kokeillaan ja toteutetaan ideoita rohkeasti. Opitaan hyviä työtapoja ja työskentelytottumuksia. Tunnit pidetään ATK luokassa 115 (alin kerros). Osa tunneista sisältää vapaata tutustumista internetin tarjontaan.

8. luokka - sisältö

 • tutustuminen tietokoneeseen ja sen oheislaitteisiin
 • Windows 10 -käyttöjärjestelmän perusteet
 • tutustuminen Internetin käyttöön sekä HTML-kieleen
 • tekstinkäsittelyn perusteet
 • taulukkolaskennan perusteet
 • esitysgrafiikan perusteet
 • kuvanlukijan käyttö ja kuvien käsittely
 • grafiikan perusteet eri ohjelmilla

9. luokka - sisältö

 • Windows 10 -käyttöjärjestelmän syventäminen sekä verkon käyttö
 • Internetin hyväksikäyttö eri ohjelmien yhteydessä
 • tekstinkäsittelyohjelman käytön syventäminen, taulukkolaskennan syventäminen
  (Office-paketti)
 • grafiikkaohjelman käytön laajentaminen
 • kuvien muokkaus ja käsittely
 • kotisivujen laatimisen syventäminen (Microsoft Expression Web 4)
 • projektityöskentelyä, jonka avulla kerrataan ja syvennetään opittuja taitoja