Kotitalous

Kotitalouden arviointi

Kotitalouden arvioinnin kohteena ovat käytännöntoimintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tiedonhallintataidot. Arviointiin vaikuttaa oppilaan kyky asettaa tavoitteita ja työskennellä niiden saavuttamiseksi, halu onnistua ryhmätyöskentelyssä sekä tahto kartuttaa tietämystä kotitalouden eri osa-alueilla. Arvioinnin tukena jatkuvan havainnoinnin lisäksi käytetään itse- ja vertaisarviointia, kokeita, kotitehtäviä sekä vihkotyöskentelyä.