Englanti

JYNKÄNLAHDEN KOULUN KIELTEN ARVIOINTIPERUSTEET

Koulussamme kielten arviointi perustuu kirjalliseen ja suulliseen näyttöön sekä aktiiviseen ja jatkuvaan tuntityöskentelyyn (oppilas toimii opettajan ohjeiden mukaan tunneilla sekä osallistuu viittaamalla aktiivisesti). Suulliseen näyttöön kuuluvat muun muassa ääntämis-harjoitukset, paritehtävät, ryhmätöiden esittelyt ja muut suulliset esitykset. Kirjalliseen näyttöön puolestaan vaikuttavat sanakokeet, kappalekohtaiset kokeet, kirjoitelmat sekä vihkotehtävät.

Kirjallinen arviointi painottuu seuraavanlaisesti: kappalekohtaiset kokeet kertoimella 1, sanakokeet kertoimella 0,25 sekä tunnilla tehdyt kirjoitelmat kertoimella 0,5. Yhdeksännen luokan valtakunnalliset kokeet arvioidaan yhtenä koesuorituksena.

Lisäksi arviointiin vaikuttaa myönteinen osallistuminen suullisiin pari- ja ryhmätyöharjoituksiin. Kotiläksyjen tekeminen, tarkastaminen tunneilla, tehtävien palauttaminen ja esitysten pitäminen sovittuna aikana on erittäin tärkeää.

Kiinnostuneisuus, harrastuneisuus ja myönteinen suhtautuminen opiskeltavaan kieleen ja kulttuuriin ovat osa arviointia. Oppilas omalta osaltaan edesauttaa myönteisen oppimisilmapiirin sekä työrauhan saavuttamisessa.

Päättöarvioinnissa huomioidaan pääsääntöisesti koko 9.luokan opintosuoritukset.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä