Oppiaineet

Lähteen merkitseminen

Lähdeluettelo

Painetut lähteet

- tekijä (sukunimi, etunimi), kirjan nimi, kustantaja, painovuosi
- esim.
Ikonen, Minna; Tuomisto, Maiju; Termonen, Minna; Perkkalainen, Paula: Ilmiö, Sanoma Pro Oy, 2014

Verkkolähteet

-sivun otsikko, verkko-osoite, päiväys
- esim.
Wikipedia <https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiili > luettu 24.4.2017

Kuvalähteet


-Jos kuva on haettu verkosta: kuvan nimi, verkko-osoite, päiväys
- esim.
Pixabay <https://pixabay.com/fi/hiilen-musta-grilli-hiili-puuhiili-476168/ > 19.5.2017

-Jos kuva on jonkun ottama: kuvaaja, päiväys