Valinnaisaineet

Valinnaisaineet


Valinnaisuutta on 8. luokalla kuusi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla viisi vuosiviikkotuntia. Valinnaisia opintoja ovat perusopetuksen yhteisten aineiden syventävät ja soveltavat opinnot sekä useasta aineesta muodostetut oppiainekokonaisuudet.

HUOMIO!
Urheiluluokalla taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ja osa valinnaisaineiden tunneista käytetään painotetun opetuksen järjestämiseen. Myös oppilaan A1-saksan ja A2-kielen tunnit sisältyvät valinnaisaineiden tunteihin.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit

Oppilas valitsee taide- ja taitoaineiden (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta tai musiikki) syventävän kurssin, jota hän opiskelee kaksi vuosiviikkotuntia. Valinta alkaa 8. luokalla ja jatkuu samana 9. luokan loppuun. Lisäksi oppilas valitsee lyhyen taide- ja taitoaineen syventävän kurssin, jota hän opiskelee yhden vuosiviikkotunnin 8. luokalla. Pitkä ja lyhyt valinta tehdään eri taide- ja taitoaineisiin.

Urheiluluokalla taito- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ovat liikuntaa.

Pitkät taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiskurssit 8. ja 9. luokalle (2 vvh)
Kotitalouden syventävät opinnot
Kuvataiteen syventävät opinnot
Käsityön syventävät opinnot
Liikunnan syventävät opinnot
Musiikin syventävät opinnot

Lyhyet taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiskurssit 8. luokalle (1 vvh)
Kotitalouden syventävät opinnot
Kuvataiteen syventävät opinnot
Käsityön syventävät opinnot
Liikunnan syventävät opinnot
Musiikin syventävät opinnot

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ja arviointi

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden opetusta ja ne myös arvioidaan osana niiden opetusta. Tämä tarkoittaa, ettei taide- ja taitoaineiden syventävistä valinnaisista opinnoista tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen vaan ne arvioidaan osana kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä.


Muut valinnaisaineet

Oppilas valitsee pitkän valinnaisaineen, jota hän opiskelee kaksi vuosiviikkotuntia. Valinta alkaa 8. luokalla ja jatkuu samana 9. luokan loppuun. Lisäksi oppilas valitsee lyhyen valinnaisaineen 8. luokalle ja lyhyen valinnaisaineen 9. luokalle. Lyhyitä valinnaisaineita opiskellaan yksi vuosiviikkotunti. Valinnat tehdään eri valinnaisaineisiin.

Myös taide- ja taitoaineita on valittavana muissa valinnaisaineissa ja niitä voi valita riippumatta taide- ja taitoaineiden syventävistä valinnoista.

A2-kieli sisältyy 8. ja 9. luokalla oppilaan valinnaisaineisiin. Jos oppilaalla on A2-kieli, hänellä on mahdollisuus valita 8. luokalla alkava B2-kieli, jolloin hänen kokonaistuntimääränsä lisääntyy kaksi tuntia 8. ja 9. luokalla.

Urheiluluokan oppilaiden pitkä valinnaisaine on liikunta. Urheiluluokan oppilailla on valittavana yksi lyhyt valinnaisaine 8. ja 9. luokalle. Urheiluluokan oppilaan A2-kieli lisää oppilaan tuntimäärää.

Muut valinnaiset aineet ja arviointi

Jokainen valinnainen aine muodostaa oppimäärän, joka siten myös arvioidaan omana oppiaineenaan. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio ("hyväksytty/hylätty").

---------------------------------------------------------------------------------------

Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle


Musiikki
Musisoiden yhdessä

Kuvataide
Omat kuvat

Käsityö
Tekninen työ
Tekstiilityö

Liikunta
Liikunta

Kotitalous
Juuret ja siivet

Vieraat kielet
Ranskan kieli (B2-kieli)
Saksan kieli (B2-kieli)
Venäjän kieli (B2-kieli)

Muut pitkät valinnaisaineet
Luonnontieteiden mittauksia (MA, FYKE)  (Ei tarjota lukuvuonna 2021-2022)
Teknologia (FY,KU, Tekninen työ)  (Ei tarjota lukuvuonna 2021-2022)
Tietotekniikka
---------------------------------------------------------------------------------------

Lyhyet valinnaisaineet 8. luokalle

Musiikki
Bändi

Kuvataide
Sarjakuva
Valokuvaus

Käsityö
Makramee (tekstiilityö)
Koruja tyylisi mukaan (tekstiili- ja tekninen työ)
Puuta ja metallia (tekninen työ)
Värkkääminen 

Liikunta
Palloilu ja joukkuelajit

Kotitalous
Ruokaa ja leivontaa sesongit huomioiden

Fysiikka
Tähtitiede (Ei tarjota lukuvuonna 2021-2022)

Historia ja yhteiskuntaoppi
Mullistava vuosisata
Historiaa maun mukaan

Muut 8. luokan lyhyet valinnaisaineet:
Ilmaisutaito
Kielimaistiaisia - matkailusaksaa ja -venäjää
Tietotekniikka
Digitaidoista Digitutoriksi
---------------------------------------------------------------------------------------

Lyhyet valinnaisaineet 9. luokalle

Musiikki
Laulu

Kuvataide
Pima
Elokuva/video

Käsityö
Makramee (tekstiilityö)
Vaateompelu (tekstiilityö)
Puuta ja metallia (tekninen työ)
Maalaa ja tuunaa (tekninen työ)

Liikunta
Palloilu ja joukkuelajit
Kehonhuolto

Kotitalous
Ruokaa ja leivontaa sesongit huomioiden

Matematiikka
Matemaattisia aineita lukioon

Ruotsin kieli
Riemuruotsia

Terveystieto
Mielenhuolto

Uskonto
Oikein vai väärin?

Historia ja yhteiskuntaoppi
Minustako yrittäjä vai myymälänhoitaja?
---------------------------------------------------------------------------------------

muut 9. luokan lyhyet valinnaisaineet
Ilmaisutaito
TietotekniikkaPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä