Jynkänlahden koulun opetussuunnitelma

Jynkänlahden koulun opetussuunnitelma

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Jynkänlahden koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa: https://peda.net/kuopio/p/jynkanlahti/l22k2 kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Koulu voi lisätä omia sivuja omille erityispiirteille, jos on tarvetta (esim. vuosiluokkiin sitomaton opetus, kielirikasteinen opetus, varhennettu englanti). Lyhytkin teksti riittää, kun lisää linkityksiä opsiin, lukuvuosisuunnitelmaan, koulun sivuille jne. Kuntakohtaista opsia ei kopioida tai toisteta, vaan käytetään linkkejä.