Oppilaanohjaajan tehtävät

OPPILAANOHJAAJA

Oppilaanohjaaja pitää oppilaanohjauksen luokkatunnit, antaa pienryhmäohjausta, henkilökohtaista ohjausta sekä tarvittaessa tehostettua henkilökohtaista ohjausta. Oppilaanohjaaja vastaa oppilaiden TET-jaksojen, nivelvaiheiden ja jatko-opintoihin hakeutumisen ohjauksesta sekä osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja oppilashuoltotyöhön ohjauksen asiantuntijana.

OPPILAANOHJAAJAN TEHTÄVÄT

KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN
 • Käsittelee itsetuntemukseen liityviä teemoja oppilaanohjauksen luokkatunneilla
 • Henkilökohtaisessa ohjauksessa arvioi oppilaan kanssa tämän vahvuuksia, kehittymishaasteita sekä kiinnostuksen kohteita ja tukee oppilasta niihin perustuvien ratkaisujen ja valintojen tekemisessä.

OPPIMISEN JA OPISKELUTAITOJEN OHJAUS
 • Käsittelee oppilaanohjauksen luokkatunneilla oppimiseen ja opiskelutaitoihin liittyviä asioita sekä ohjaa oppilaita arvioimaan omia oppimistyylejään ja opiskelutekniikoitaan
 • Ohjaa oppilaita henkilökohtaisesti oppimaan oppimisen taitojen sekä yksilölliseen oppimistyyliin soveltuvien opiskelutekniikoiden kehittämisessä.
 • Ohjaa oppilaita hankkimaan tietoa koulutus- ja ammattivaihtoehdoista erilaisia tiedonlähteitä käyttäen.

URA- JA ELÄMÄNSUUNNITTELUTAITOJEN OHJAUS
 • Tutustuttaa oppilaat Suomen koulutusjärjestelmään ja ammattialoihin
 • Järjestää oppilaille tutusmiskäyntejä toisen asteen oppilaitoksiin
 • Järjestää oppilaiden työelämään tutustumisen koulun lukuvuosisuunnitelmassa sovitulla tavalla.
 • Keskustelee jokaisen oppilaan kanssa tämän henkilökohtaisista tavoitteista sekä jatko-opiskelusuunnitelmista.
 • Tarvittaessa laatii oppilaan kanssa tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen sisältyvän jatko-opintosuunnitelman 
 • Vastaa toisen asteen yhteishaun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta oppilaille, muille opettajille sekä oppilaiden huoltajille.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

Oppilaanohjaaja pyrkii keskustelemaan jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisesti vähintään kerran lukuvuoden aikana. Ohjauksen teemat eri luokka-asteilla:

7. LUOKKA:
 • Itsetuntemus
 • Oppimaan oppiminen ja opiskelutaidot
8. LUOKKA:
 • Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Työelämään tutustuminen
9. LUOKKA:
 • Jatko-opiskelusuunnitelmat
 • Yhteishaku 

OPPILAANOHJAAJA EDISTÄÄ KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ

 • Tiedottamalla huoltajille oppilaanohjauksen toteutuksesta ja tavoitteista, TET-jaksojen järjestelyistä, valinnaisaineista sekä jatko-opintoihin hakemisesta.
 • Osallistumalla 7. - 9. luokkien vanhempainiltoihin.
 • Vastaamalla yhteishakuun liittyvien vanhempainiltojen järjestelyistä.
 • Järjestämällä huoltajille mahdollisuuden halutessaan osallistua yhdessä nuoren kanssa henkilökohtaiseen keskusteluun liittyen jatko-opiskelusuunnitelmiin ja yhteishakuun.

OPPILAANOHJAAJAN VASTUUALUEET TUKITOIMISSA

 • Arvioi yhdessä opettajien kanssa yleiseen tukeen liittyvän ohjauksen riittävyyttä ja kohdentumista suhteessa oppilaan tarpeisiin osana pedagogista arviota
 • Vastaa oppimissuunnitelmaan sisältyvän ohjauksen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelemisestä yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien kanssa:
  • opiskelutapojen ja -taitojen ohjaus
  • yhteistyötaitojen ohjaus
  • taitoja vahvistava ohjaus
  • opiskelumotivaatiota lisäävä ohjaus
  • opiskelun sisältöjen ohjaus
 • Arvioi yhdessä opettajien kanssa tehostettuun tukeen liittyvän ohjauksen riittävyyttä ja vaikutuksia osana pedagogista selvitystä
 • Vastaa HOJKSiin kirjattavien ohjauksen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelystä
 • Selvittää oppilaalle soveltuvia jatko-opiskeluvaihtoehtoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä