Oppilaanohjaajan tehtävät

OPPILAANOHJAAJA

Oppilaanohjaaja pitää oppilaanohjauksen luokkatunnit, antaa pienryhmäohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta, vastaa oppilaiden TET-jaksojen, nivelvaiheiden ja jatko-opintoihin hakeutumisen ohjauksesta sekä osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja oppilashuoltotyöhön ohjauksen asiantuntijana.

OPPILAANOHJAAJAN TEHTÄVÄT

KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN
 • Käsittelee itsetuntemukseen liityviä teemoja oppilaanohjauksen luokkatunneilla
 • Henkilökohtaisessa ohjauksessa arvioi oppilaan kanssa tämän vahvuuksia, kehittymishaasteita sekä kiinnostuksen kohteita ja tukee oppilasta niihin perustuvien ratkaisujen ja valintojen tekemisessä.
 • Ohjaa oppilaita hyödyntämään Internetistä löytyviä ammatillista suuntautumista tukevia itsearviointi- ja muita harjoituksia.

OPPIMISEN JA OPISKELUTAITOJEN OHJAUS
 • Käsittelee oppilaanohjauksen luokkatunneilla oppimiseen ja opiskelutaitoihin liittyviä asioita sekä ohjaa oppilaita arvioimaan omia oppimistyylejään ja opiskelutekniikoitaan
 • Ohjaa oppilaita henkilökohtaisesti oppimaan oppimisen taitojen sekä yksilölliseen oppimistyyliin soveltuvien opiskelutekniikoiden kehittämisessä.
 • Ohjaa oppilaita hankkimaan tietoa koulutus- ja ammattivaihtoehdoista erilaisia tiedonlähteitä käyttäen.

URA- JA ELÄMÄNSUUNNITTELUTAITOJEN OHJAUS
 • Tutustuttaa oppilaat Suomen koulutusjärjestelmään ja ammattialoihin
 • Järjestää oppilaille tutusmiskäyntejä toisen asteen oppilaitoksiin
 • Järjestää oppilaiden työelämään tutustumisen koulun lukuvuosisuunnitelmassa sovitulla tavalla.
 • Keskustelee jokaisen oppilaan kanssa tämän henkilökohtaisista tavoitteista sekä jatko-opiskelusuunnitelmista.
 • Vastaa toisen asteen yhteishaun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta oppilaille, muille opettajille sekä oppilaiden huoltajille.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

Oppilaanohjaaja pyrkii keskustelemaan jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisesti vähintään kerran lukuvuoden aikana. Ohjauksen teemat eri luokka-asteilla:

7. LUOKKA:
 • Oma kuva
 • Oppimaan oppiminen ja opiskelutaidot
8. LUOKKA:
 • Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Työelämään tutustuminen
9. LUOKKA:
 • Jatko-opiskelusuunnitelmat
 • Yhteishaku toiselle asteelle

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ OPPILAANOHJAAJA EDISTÄÄ

 • Tiedottamalla huoltajille oppilaanohjauksen toteutuksesta ja tavoitteista, TET-jaksojen järjestelyistä sekä jatko-opintoihin hakemisesta.
 • Osallistumalla 7. - 9. luokkien vanhempainiltoihin.
 • Vastaamalla valinnaisainevalintoihin sekä toisen asteen yhteishakuun liittyvien vanhempainiltojen järjestelyistä.
 • Järjestämällä huoltajille mahdollisuuden halutessaan osallistua yhdessä nuoren kanssa henkilökohtaiseen keskusteluun liittyen jatko-opiskelusuunnitelmiin ja yhteishakuun.

OPPILAANOHJAAJAN VASTUUALUEET TUKITOIMISSA

 • Arvioi yhdessä opettajien kanssa yleiseen tukeen liittyvän ohjauksen riittävyyttä ja kohdentumista suhteessa oppilaan tarpeisiin osana pedagogista arviota
 • Vastaa oppimissuunnitelmaan sisältyvän ohjauksen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelemisestä yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien kanssa:
  • opiskelutapojen ja -taitojen ohjaus
  • yhteistyötaitojen ohjaus
  • taitoja vahvistava ohjaus
  • opiskelumotivaatiota lisäävä ohjaus
  • opiskelun sisältöjen ohjaus
 • Arvioi yhdessä opettajien kanssa tehostettuun tukeen liittyvän ohjauksen riittävyyttä ja vaikutuksia osana pedagogista selvitystä
 • Vastaa HOJKSiin kirjattavien ohjauksen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelystä
 • Selvittää oppilaalle soveltuvia jatko-opiskeluvaihtoehtoja.