Koulua vaihtava oppilas

KOULUA VAIHTAVAN OPPILAAN OHJAUS

Oppilaan vaihtaessa koulua kesken opintojensa on tärkeää, että koulunkäynnin kannalta olennainen tieto siirtyy joustavasti koulusta toiseen, jotta voidaan turvata mahdollisimman sujuva koulunkäynnin jatkuminen uudessa koulussa. Erityisen tärkeää tiedon siirtyminen on tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla.

TOISESTA KOULUSTA MEILLE SIIRTYVÄN OPPILAAN OHJAAMINEN

Kun tieto oppilaan siirtymisestä saadaan:

 • Rehtori/ oppilaanohjaaja lähettää oppilaan lähettävän koulun opettajalle/ luokanohjaajalle:
  • tiedonsiirtolomakkeen, joka toivotaan täytettävävän yhdessä edellisessä koulussa (oppilas, opettaja, huoltaja) ja toimitettavan oppilaan mukana kouluun. (Lomake työkalupakissa)
  • tiedonsiirtolomakkeen, johon kirjataan oppilaan opintojen tilanne eri oppiaineissa.

Oppilaan saavuttua:

 • Rehtori:
  • sijoittaa oppilaan opetusryhmään ja tiedottaa asiasta ryhmän luokanohjaajalle
  • sopii yläkouluun siirtyvän oppilaan kanssa valinnaisainevalinnoista
  • laatii tarvittaessa opintojen täydentämiseen liittyvän oppimissuunnitelman
 • Luokanohjaaja:
  • käy oppilaan kanssa tutustumiskeskustelun käyttäen tukena edellisessä koulussa täytettyä tiedonsiirtokaavaketta. Mikäli sitä ei ole täytetty, voidaan lomaketta käyttää keskustelun runkona
  • tiedottaa oppilasta koskevista asioista tarpeen mukaan muille opettajille, oppilashuoltoryhmälle, erityisopettajalle ja keittiöhenkilökunnalle
  • esittelee koulun käytänteet
  • tutustuttaa oppilaan uuteen luokkaan ja luokkatovereihin
  • tutustuttaa oppilaan tukioppilaisiin

Oppilaan opintokortin, tiedonsiirtolomakkeiden ja mahdollisten muiden koulunkäyntiin liittyvien asiakirjojen saavuttua:

 • Rehtori/ koulusihteeri:
  • siirtää oppilaan tiedot koulun oppilastietojärjestelmään
 • Oppilaanohjaaja ja luokanohjaaja sekä tarvittaessa erityisopettaja (mikäli oppilaalla tehostetun tai erityisen tuen tarvetta):
  • kartoittavat oppilaan opintojen tilanteen
  • laativat hänelle tarvittaessa oppimissuunnitelman/ HOJKS:n yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa
 • Luokanohjaaja:
  • vastaa oppimissuunnitelman tarkistamisen ja päivittämisen toteuttamisesta
 • Erityisopettaja:
  • vastaa HOJKS:n tarkistuksesta ja päivittämisestä

MEILTÄ TOISEEN KOULUUN SIIRTYVÄN OPPILAAN OHJAAMINEN

Saatuaan tiedon oppilaan siirtymisestä kesken opintojen toiseen kouluun:

 • Rehtori:
  • tiedottaa asiasta oppilaan luokanohjaajalle, oppilaanohjaajalle, koulusihteerille sekä oppilasta opettaville opettajille
 • Luokanohjaaja ja oppilaanohjaaja:
  • täyttävät yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa tiedonsiirtolomakkeen (työkalupakissa) ja sopivat sen toimittamisesta uuteen kouluun
  • keräävät oppilasta opettavilta opettajilta tarvittavat tiedot opintojen vaiheesta eri oppiaineissa (lomake työkalupakissa)
  • toimittavat tiedonsiirtolomakkeet koulusihteerille lähetettäväksi oppilaan uuteen kouluun
 • Erityisopettaja:
  • vastaa HOJKS:n siirtämisestä, mikäli kyseessä on erityistä tukea tarvitseva oppilas.
 • Rehtori/ koulusihteeri:
  • huolehtii siitä, että oppilaan opintokortti, tiedonsiirtolomakkeet sekä muut mahdolliset oppilasta koskevat asiakirjat lähetetään uuteen kouluun
  • lähettää koulun opetussuunnitelman ja tuntijaon tai esim. nettisivun osoitteen, josta ne löytyvät

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä