Nivelvaihe toiselle asteelle

Saattaenvaihto toiselle asteelle

Saattaenvaihdon tavoitteena on luoda toisen asteen oppilashuolto- ja opetushenkilöstölle mahdollisimman hyvät valmiudet jatkaa yläkoulusta toiselle asteelle siirtyvien nuorten tukemista jatko-opinnoissa, jotta nuoren opiskelu jatkuisi sujuvasti.

Saattaenvaihtopalaverissa siirretään vain sellaista tietoa, joka on nuoren opiskelun asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämätöntä.

Saattaenvaihtotoimenpiteet

TIEDONSIIRTOLUPA
 • Oppilaanohjaaja varmistaa ajankohdan, jolloin koulutuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto voidaan siirtää toisen asteen oppilaitokseen.

SAATTAENVAIHTOPALAVERI KPEDUN OPPILAITOKSIIN HAKENEIDEN OSALTA
 • Huhtikuussa järjestetään saattaenvaihtopalaveri, johon osallistuvat perusopetuksen oppilaanohjaaja, erityisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja sekä Kpedun oppilashuoltoryhmän edustajia.
 • Perusopetuksen oppilaanohjaaja laatii saattaenvaihtopalaveriin toiselle asteelle hakevista oppilaista nimilistan, joka toimii työkaluna keskusteltaessa tukea tarvitsevista oppilaista
 • Saattaenvaihtopalaverin aiheet:
  • Yksilöllistetyt oppiaineet, oppimisen vaikeudet sekä perusopetuksessa käytetyt tukitoimet (er.opettaja)
  • Huoli koulutuspaikan osuvuudesta sekä pudokasepäilyistä (oppilaanohjaaja)
  • Luvattomat poissaolot ja elämänhallintataidot (kuraattori)
  • Mahdolliset muut jatko-opintojen sujumisen kannalta oleelliset tiedot
 • Saattaenvaihtopalaverissa käytettävä tukimateriaali:
  • tiedonsiirtolupa
  • siirto-HOJKS
  • oppimissuunnitelma
 • Saattaenvaihto voidaan tehdä myös muulla yhteisesti sovitulla tavalla.

TIEDONSIIRTOLOMAKE
 • K-P:n toisen asteen oppilaitokset lähettävät opiskelijaksi hyväksymiskirjeen mukana tiedonsiirtolomakkeen, jonka opiskelija palauttaa täytettynä opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen mukana.
TIEDONSIIRTO MUIHIN OPPILAITOKSIIN HAKENEIDEN OSALTA
 • Tiedonsiirtoluvan puitteissa oppilaanohjaaja välittää tietoa oppilaasta kevään aikana ko. oppilaitokseen. Syksyllä opiskelijan aloitettua opinnot, oppilaanohjaaja siirtää tiedot oppilaitokseen (jos lupaa keväällä siirtoon ei ole). 
OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMISEN TARKISTUS
 • Perusopetuksen oppilaanohjaaja tarkistaa kesällä Opintopolku-järjestelmästä kunkin oppilaan kohdalta opiskelupaikan vastaanottamisen.
 • Syksyllä koulujen alettua perusopetuksen oppilaanohjaaja tarkistaa toisella asteella aloittaneet oppilaat Valpas-järjestelmän kautta (tarkistuspäivä elokuun lopussa).
SIIRTO-HOJKS
 • Opiskelun aloittamisen tarkistamisen jälkeen perusopetuksen oppilaanohjaaja ilmoittaa perusopetuksen erityisopettajalle, minne tämä lähettää kopiot viimeisestä HOJKS:sta sekä sitä mahdollisesti täydentävistä lausunnoista (huomioiden siirtolupa).
 • Kpedun oppilaitosten osalta kaikki siirtoHOJKS:t lähetetään oppilashuollon koordinaattorille, joka toimittaa ne edelleen K-P:n koulutusyhtymän oppilaitoksiin.
 • Toimitusosoite:
  • Kpedu, Kokkola
  • Anne Eteläaho
  • Närvilänkatu 8
  • 67100 KOKKOLA
 • Muihin kuin K-P:n koulutusyhtymän oppilaitoksiin hakeutuville siirtoHOJKS:n kopio toimitetaan oppilaitoskohtaisesti annetun ohjeen mukaisesti.

JÄLKIOHJAUS
 • Yhteishakutulosten julkistamisen jälkeen oppilaanohjaaja tarkistaa Opintopolku-järjestelmästä ilman opiskelupaikkaa jääneet oppilaat ja ottaa heihin yhteyttä.
 • Oppilaanohjaaja sopii oppilaan ja tämän huoltajan kanssa jatkotoimenpiteistä.
 • Elokuun tarkistuspäivän jälkeen ohjausvastuu siirtyy asuinkunnalle.

Tukea tarvitsevan oppilaan ohjaaminen nivelvaiheessa

Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Jatko-opintoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, sekä tarvittaessa vastaanottavan oppilaitoksen ja peruskoulun edustajien kesken mm. tehostetun oppilaanohjauksen puitteissa. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiä opintoja järjestäviin oppilaitoksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä muista tukimuodoista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä