Yhteistyön lisääminen

Hanketyöhön osallistuvien verkostokumppanien yhteisenä tavoitteena on oppilaitosten jatkuva kehittäminen ja yhteistyön lisääminen sekä opistopalvelujen yhdenmukaistaminen vahvistamalla organisaation toiminnan arvioimista ja opettajan osaamista tekemällä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää organisaation toimintaa, oppilaitosten henkilöstön osaamista ja hyvinvointia sekä lisätä opetushenkilöstön vuorovaikutusta ja tiedon jakamista sekä osaamista ja osallistumista tukevien käytäntöjen kehittämistä. Hankkeille valittiin jokaisesta oppilaitoskumppanista vastuuhenkilöt hankeorganisaation johtamiseen ja työryhmiin tavoitteiden toimeenpanemiseen. Opetus- ja oppilaitoshenkilöstölle on hankkeiden yhteydessä järjestetty koulutuksia ja tilaisuuksia, jotka mahdollistavat opettajien kohtaamiset, vuorovaikutuksellisuuden, yhdessä tekemisen, toiselta oppimisen ja uuden tiedon luomisen niin lähitapaamisissa kuin verkon mahdollisuuksia käyttämällä sekä projekteissa.

Verkostoituminen ilmenee kaikissa Osaava-hankesarjassa ja sen eri vaiheissa sekä organisaatioissa, organisaation rakenteissa ja toiminnassa sekä keinoissa yhteistyökumppaneiden välillä. Hankesuunnitelman valmistelu on aloitettu yhdessä verkostokumppanien kanssa. Ohjausryhmä ja jokainen työryhmä sekä alaryhmät koostuivat verkostokumppanien edustajista. Kollektiivinen ohjausryhmä valvoi tavoitteiden toteutumista. Työryhmät käynnistivät hanketöitä sekä seurasivat ja ohjasivat alaryhmien toimintaa. Vierailuja tehtiin ja koulutustilaisuuksia pidettiin eri yhteistyöoppilaitoksissa. Opettajat ovat kohdanneet toisiaan kasvotusten ja voineet jakaa asioita ja kuulumisia. Koulutuskokonaisuudet oli valittu sisältämään yhteisöllisen opettamisen ja oppimisen keinoja sekä tukemaan pedagogisen osaamisen kehittymistä. Koulutuksiin ovat osallistuneet niin oppilaitosjohto, oppilaitoshenkilökunta kuin päätoimiset opettajat sekä tuntiopettajat. Viestintä ja kokoustaminen toteutettiin yhteisöllisillä välineillä niin, että jakaminen ja osallistuminen ovat olleet mahdollisia pitkänkin matkan takaa. Hanketyöskentelyssä on pyritty edistämään verkon kautta tehtävää yhteistyötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä