Turvallisuus

Turvallisuus

Osaavien yhteispeli -hankkeessa työturvallisuutta kohennettiin kiinnittämällä huomiota koulutus- ja opetustilojen kuntoon ja mahdollisiin uhkatilanteisiin. Koulutus- ja opetustilojen turvallisuutta selvitettiin vastaamalla sitä varten muotoiltuun ja opetushenkilökunnalle jaettuun lomakkeeseen, jonka avulla arvioidaan vuosittain työskentelytilojen turvallisuutta. Lomake on jäänyt käyttöön vain Kouvolan kansalaisopistolla. Lisäksi laadittiin turvallisuuskysely kouluttajille, joka koski oppilaitoksen pelastautumisharjoituksia, sähköturvallisuutta, laiteturvallisuutta, työtilassa piileviä vaaroja, työympäristön työtä häiritseviä tekijöitä, poistumistien ohjeistusta, ulkotilan turvallisuuteen liittyviä asioita, työhön perehdyttämistä, ohjeistuksen löytämistä ja ajantasaisuutta, tietoturvakoulutusta, uhkatilanteita opetustilanteessa, sammutusvälineitä jne. Vastausten määrä oli pieni ja ne jakaantuivat vain kolmelle oppilaitokselle kaikista yhteistyöoppilaitoksista. Opetushenkilökunnan uhkatilannekoulutuksella ja -ohjeistuksella pyrittiin parantamaan opetustilanteiden turvallisuutta mahdollisten uhkatilanteiden varalta. Aidon tuntuiset demonstraatiot opettajien tai kouluttajan työssä mahdollisista uhkatilanteista olivat osallistujien mielestä herättäviä. Lisäksi opetushenkilökuntaa koulutettiin antamaan ensiapua sekä kurssitettiin hyvän työergonomian omaksumiseen.

Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu meille kaikille

Verkostossa haluttiin lisätä opettajien ja kouluttajien valmiuksia ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeessa luotiin lomake, joka ohjaa hajautetusti eri tiloissa työskenteleviä opettajia käymään järjestelmällisesti läpi turvallisuuteen liittyviä näkökulmia omassa työtilassaan ja miettimään turvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita.

Kouvolan kansalaisopistolla lomake otettiin käyttöön syyslukukaudella 2015. Opettajat käyvät joka lukuvuosi ensimmäisellä tai toisella opetuskerralla ryhmänsä kanssa läpi lomakkeessa olevia asioita. Jokaisen tulee mm. tietää tilan osoite, hätänumero, hätäpoistumisreitti ja ensisammutusvälineiden sijainti. Turvallisuusasioiden käsitteleminen ryhmän kanssa säännöllisesti lisää niin opettajan kuin opiskelijoidenkin valmiuksia toimia hätätilanteessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä