Opettajan työkalupakki

Opettajan työkalupakki

Opettajan työkalupakki luotiin tukemaan opettajan työtä. Se sisältää ohjeita opettamisen tueksi sekä ohjelmien ja laitteiden käyttöön. Materiaalipankki tehtiin Moodlen Wiki-työkalulla, joka mahdollistaa materiaalin viemisen ja muokkaamisen yhteisöllisesti. Työkalupakkia ovat rakentaneet Osaava-hankkeisiin osallistuvat hankekumppanit. Sen haasteena on pidetty ohjeiden suurpiirteisyyttä, jotta ne sopisivat kaikille – jokaisella oppilaitoksella on erityistarpeensa – sekä työkalupakin loppusijoituspaikkaa. Myös rajoitteet Wikissä, joka on avoin vain osallistujille, on pidetty hankalana asiana.

Opettajan työkalupakki sijaitsee tällä hetkellä Kouvolan kansalaisopiston käyttämässä Peda.netissa. Se sisältää kirjallista ohjeistusta opetuksellisiin tarpeisiin. Sen tarkoituksena on keskittää materiaali yhteistyöoppilaitosten opettajien saataville. Kymenlaakson oppivat opinahjot -hankkeessa opettajien tuottamat sisällöt siirrettiin Moodlen Wiki-työkaluun, jossa ne kommentoitiin, muokattiin ja oikoluettiin. Samalla kehkeytyi mahdollisuus pohtia aineiston sopivuutta erilaisten oppilaitosten tarpeisiin. Huomattiin, että yhtenäisten ohjeistusten laatiminen edellyttää kompromissia ja sen vuoksi ohjeistus jää jossain määrin suurpiirteiseksi. Samalla oppilaitosten erilaisuus rajaa ohjeistusta koskemaan oppilaitoksille yhteisiä asioita.

Työkalupakista neuvoja vinkkejä opettamiseen

Olli Laurila
rehtori, Kymenlaakson Opisto

Yksi Osaavat-projektimme keskeisistä aikaansaannoksista on Opettajan työkalupakki. Työkalupakista löytyy neuvoja opetustunnin suunnitteluun, pedagogisia vinkkejä ja vinkkejä mm. erilaisten laitteiden käyttöön tai oppimisympäristöihin. Se on vertaismentorointia, jossa opettajat siirtävät ajatuksiaan ja osaamistaan vinkiksi toisille sähköisellä alustalla.

Pidän työkalupakkia hyvänä ja nopeana tapana tarkistaa ja palauttaa mieliin monia opettamiseen liittyviä asioita. Se on opettanut myös paljon sitä tehneille – omia ajatuksia on joutunut jäsentämään ja kirjoittamaan auki. Kiitos tekijöiden hienosta panoksesta. Opettajan työkalupakki on hyvä apu aloittavalle opettajalle hahmottaa, millaista on olla opettajana kansalaisopistossa.

Opettajan työkalupakki on toivottavasti tulevaisuudessakin kaikkien halukkaiden käytettävissä. Se olisi hieno konkreettinen jälki päättyvässä projektissa. Jokaisessa oppilaitoksessa, jokaisen opettajan, tulisi ainakin kerran selailla pakista saatavissa olevia aineistoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä