Hyvä verkostoituminen

Marja Laiho
rehtori, Iitin kansalaisopisto

Keskinäinen verkostoituminen avartaa näkemystä oppilaitosten välillä ja auttaa ymmärtämään kunkin oppilaitoksen vahvuuksia ja kehitettäviä kohteita. Verkostoitumisen hyvinä puolina ovat mm. tapaamiset kollegoiden kanssa, hyvien käytäntöjen jakamiset, uusien toimintatapojen luominen tai käyttöönotto. Parhaassa tapauksessa verkostoituminen auttaa alueellisen koulutuksen kehittämisessä yhteiseen hyvään. Haasteen tehokkaalle verkostoitumiselle voivat tuoda mm. aikatauluongelmat. Hyvin toteutuakseen verkostoituminen vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja sitoutumista yhteistyöhön.

Sama pätee myös oppilaitosten johdon sekä opettajakuntien välisiin verkostoitumisiin. Haasteena kansalaisopistojen opettajakuntien verkostoitumiselle on työsuhteille tyypillinen muoto, tuntiopettajuus. Kukin opettaja työskentelee oman kurssinsa parissa ja yhteistyö muiden kanssa on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Yksinäinen työ voi olla jossain määrin vahvuutta, mutta myös heikkoutta. Mikäli opettajien verkostoitumista oman oppilaitoksen sisällä ei ole tai se on hyvin vähäistä, on oppilaitosten välisen opettajaverkoston luominen ja ylläpitäminen erityisen haastavaa. Suurempien oppilaitosten suunnittelijaopettajilla on oivallinen mahdollisuus edesauttaa verkostoitumista opettajien kesken sekä oman oppilaitoksen sisällä että suhteessa muihin oppilaitoksiin.

Otan hankkeemme esimerkiksi hyvästä verkostoitumisen toimintamenetelmästä. Osaavat yhteistuumin -hankkeessa Iitin kansalaisopisto osallistui vertaisarviointiin yhdessä Kouvolan, Porvoon ja Haminan kansalaisopistojen kanssa. Vertaisarviointitapaamiset toteutuivat pääosin rehtorin työpanostuksena keväästä 2016 alkaen syksyyn 2016. Vertaisarviointikäynneillä käsiteltiin kunkin kansalaisopiston tärkeimpiä arviointikohteita opiston oman toiminnan kehittämisen kannalta. Vertaisarviointikäynnit loivat hyvän pohjan verkostoitumiselle kollegojen kesken sekä toi hyviä käytänteitä Iitin kansalaisopiston toiminnan kehittämiseen. Uusia hyväksi havaittuja toimintatapoja otettiin käyttöön jopa heti ensimmäisen vertaisarviointikäynnin jälkeen ja arviointikäyntien antama kokonaiskuva kymenlaaksolaisten kansalaisopistojen toimintakulttuureista toi virtaa ja näkemystä oman toiminnan kehittämiseen entistä tehokkaammaksi oppilaitokseksi.

Hankkeen aikana muutama opettajamme osallistui syksyn 2016 aikana tarjottuihin täydennyskoulutuksiin. Opettajat olivat tyytyväisiä koulutusten sisältöön ja tapaamiseen muiden saman aineen opettajien kanssa. Koulutukset, joihin he osallistuivat, olivat Kädentaitoja ja hyvinvointia, Virtaa, virkkuukoukkua ja verbaliikkaa, Laatutyö opetuksessa-seminaari sekä Pilates liikunnan, tanssin ja teatterin opettajille.

Kokonaisuutena voi todeta, että Iitin kansalaisopiston organisaatio on hyötynyt verkostoitumisesta paljon. Käyttöön otettiin valmiita malleja, joilla voi toteuttaa omaa toimintaa ja tehostaa tätä kautta organisaation sisäistä verkostoitumista opettajien kesken. Haasteen tuo mm. tiedottamisen tehokkuus, koska kaikilla opettajilla ei ole sähköpostiosoitetta ja kirjepostin kautta materiaalit saadaan hitaammin opettajan tietoon. Facebookin opettajaryhmä on otettu käyttöön, tosin sen käyttöaste on vielä pientä.

Henkilökohtaisesti Iitin kansalaisopiston rehtorina olen erityisen tyytyväinen verkostoitumisen ja vertaisarvointien antiin. Opistomme on pieni, mutta kokonaisuuden hallinta oppilaitoksen ainoana toimistohenkilönä vaati paljon. Yhteistyö ja verkostoitumisen mahdollisuus oppilaitoksemme ylläpitäjän suomien toimintaedellytysten myötä käytännön arkityö on mahdollista ja verkostoituminen hankkeen muihin oppilaitoksiin tukee työskentelyä vapaan sivistystyön edistämiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä